Panteon Administracji Polskiej laureaci 2013

Urząd marszałkowski/wojewódzki

Lubuski Urząd Wojewódzki „Bezpieczne lubuskie” -nagroda

 

Urząd miasta/gmina/starostwo

Gmina Miejska Dzierżoniów – ISO w szkołach Dzierżoniowa- nagroda

 

Urząd Miasta i Gminy Niepołomice Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Niepołomice - wyróżnienie

 

Urząd właściwy branżowo

Izba Skarbowa w Zielonej Górze  - nagroda