GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.
od 1991 roku partner Presspubliki - wydawcy dziennika "RZECZPOSPOLITA"
o
logo
 Strona Główna   O nas   Cennik modułów   Badania czytelnicze   Księga Gości 
 
--
 
 

Reaktor EPR™ firmy AREVA

Infrastruktura - Środowisko - Energetyka Jądrowa
Dodatek lobbingowy do "RZECZPOSPOLITEJ".
23 marca 2010 r.

in english

Bezpieczne i konkurencyjne rozwiązanie dla współczesnego zapotrzebowania na energię bez CO2

Reaktor EPR™ firmy AREVA

Adam Rozwadowski, dyrektor AREVA Poland

Panuje powszechna zgoda, że tylko zrównoważona struktura energetyczna może być rozwiązaniem dla wyzwania zwanego "współczynnikiem 4", przed którym staje cały świat: jak wytwarzać dwukrotnie więcej energii, ale emitować o połowę mniej CO2. Energia jądrowa - bezpieczna, niezawodna i ekologiczna - staje się w tym kontekście coraz bardziej konkurencyjna. Dlatego AREVA, wychodząc naprzeciw potrzebom firm energetycznych, opierając się na swoim globalnym, kompleksowym doświadczeniu w energetyce jądrowej na całym świecie, opracowała typoszereg reaktorów tzw. generacji III+.

Obecnie w Europie eksploatuje się reaktory II generacji, budowane od lat 70. aż do późnych lat 90. Reaktory III generacji różnią się od nich tym, że zostały zaprojektowane, aby pozostawać bezpieczne nawet w wysoce mało prawdopodobnym przypadku awarii prowadzącej do stopienia się rdzenia. Jeszcze lepsze są niektóre najnowsze konstrukcje, zwane generacją III+, zapewniające dodatkowo podwyższone bezpieczeństwo i zwiększoną wydajność eksploatacyjną.

Do generacji III+ należy właśnie reaktor EPR™ : w stosunku do typoszeregów wcześniejszych (generacji II lub III) odznacza się bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami układów bezpieczeństwa, lepszą ekonomiką oraz zminimalizowanym oddziaływaniem na środowisko. Konstrukcja EPR™ jest nazywana ewolucyjną, gdyż stanowi rozwinięcie sprawdzonych technologii opartych na niemieckim reaktorze Konvoi i francuskim N4, udoskonalonych poprzez wdrożenie dogłębnie przetestowanych innowacji, wypracowanych w toku dziesięcioleci prac badawczo-rozwojowych, zwłaszcza we Francuskiej Komisji Energii Atomowej oraz ośrodku badawczym w Karlsruhe w Niemczech.

Najbardziej bezpieczny i efektywny reaktor

EPR™ jest reaktorem o największej mocy na świecie: 1600 MW elektrycznych. Umożliwi znaczące obniżenie kosztów eksploatacyjnych i remontowych w stosunku do istniejących elektrowni. Reaktor EPR™ przyczynia się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju, takich jak oszczędzanie zasobów naturalnych i ograniczenie oddziaływania na środowisko. Na przykład dla wytworzenia określonej ilości energii, reaktor EPR™ zużywa 15% mniej uranu i generuje 10% mniej pierwiastków promieniotwórczych o długim czasie rozpadu, niż reaktor II generacji.

Reaktor EPR™ zaprojektowano zgodnie z najbardziej restrykcyjnymi wymogami bezpieczeństwa, wykorzystując doświadczenie z kilku tysięcy "reaktorolat" eksploatowania technologii firmy AREVA. Co więcej, po wieloletnim, niezwykle dogłębnym procesie certyfikacji (sprawdzono około 5000 wymogów), konstrukcja EPR™ została uznana za zgodną ze standardami "European Utility Requirements" (EUR). Daje to pewność, że ten chłodzony lekką wodą reaktor spełnia wszystkie wymogi, które najbardziej doświadczeni operatorzy traktują jako standard dla jakiejkolwiek nowo budowanej instalacji w Europie.

Reaktor EPR™ jest też pierwszym reaktorem badanym w ramach międzynarodowej inicjatywy Multinational Design Evaluation Program (MDEP) - podjętej przez dziesięć najważniejszych krajowych urzędów dozoru jądrowego w celu wymiany informacji i usprawnienia procesu licencjonowania. Daleko idące uwzględnienie oczekiwań operatorów przekłada się także na dobrą opinię wśród najbardziej wymagających instytucji ds. bezpieczeństwa jądrowego. Dyrektor fińskiego urzędu dozoru jądrowego STUK stwierdził w 2008 roku, że najbezpieczniejszym produktem jest właśnie reaktor EPR™ firmy AREVA.

Dziesięciolecia projektowania, certyfikacji i eksploatowania reaktorów wodno-ciśnieniowych PWR wyznaczają bardzo wysoki standard w zakresie ograniczania ryzyka wystąpienia awarii i wszelkich konsekwencji dla środowiska. Reaktor EPR™ w istocie posiada wielokrotne zabezpieczenia konstrukcyjne, które w porównaniu z poprzednią generacją reaktorów aż 100-krotnie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia poważnej awarii. Ponadto, unikatowa konstrukcja obudowy zewnętrznej ze wzmocnionego żelbetu, która chroni systemy bezpieczeństwa, magazyn paliwa i nastawnię, czyni EPR™ szczególnie odpornym na zdarzenia zewnętrzne, takie jak uderzenie samolotu. Wreszcie w niezwykle mało prawdopodobnym przypadku poważnej awarii, wszelkie ewentualne konsekwencje dla najbliższego otoczenia zewnętrznego zostaną maksymalnie ograniczone dzięki jedynemu w swoim rodzaju połączeniu czynnych i biernych systemów bezpieczeństwa w reaktorze EPR™ . W szczególności, pod reaktorem jest umieszczony specjalny zbiornik, który w każdych okolicznościach umożliwi przechwycenie i długoterminowe zestalenie stopionego rdzenia (w przeciwieństwie do zasady utrzymania rdzenia w zbiorniku, spotykanej w innych reaktorach wodno-ciśnieniowych, która została zakwestionowana przez władze dozorowe).

Powstaje seria na całym świecie

Największe światowe koncerny produkujące energię elektryczną już wyraziły swoje zaufanie dla technologii naszej firmy. Obecnie trwa budowa czterech bloków EPR™ : w Finlandii (Olkiluoto 3), we Francji (Flamanville 3) i w Chinach (Taishan 1 i 2). Wspomnijmy tutaj, że około 1000 polskich pracowników jest zatrudnionych na budowie w Olkilouto. Wszystkie cztery budowane dzisiaj bloki będą już produkowały energię elektryczną, kiedy w Polsce zacznie się budowa pierwszego reaktora. Konstrukcja EPR™ przechodzi obecnie badania certyfikacyjne w Wielkiej Brytanii i w USA. Budzi zainteresowanie wielu producentów energii w innych krajach także dlatego, że będzie to globalna seria standardowych instalacji, co przyniesie ogromne oszczędności związane z efektem skali i możliwością powtarzanego wykorzystywania wcześniejszych doświadczeń w zakresie certyfikacji, dostaw oraz budowy.

Więcej informacji na
www.areva.com