GEOLAND Consulting International Sp. z o.o. (EMM)
Partner dla Presspubliki - wydawcy dziennika "RZECZPOSPOLITA"
o
logo
 Strona Główna   O nas   Cennik modułów   Harmonogram   Ksiega Gości 
 
Dodatki w wersji online:  Jak szukać?
--
 
 

Kocioł fluidalny CFB 134,2 kg/s EC Katowice - technologia przyjazna środowisku
Energia XXIII
72 Międzynarodowe Targi Poznańskie
Technologie przemysłowe i dobra inwestycyjne

Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 137 (5607) 13 czerwca 2000 r.

Kocioł fluidalny CFB 134,2 kg/s EC Katowice - technologia przyjazna środowisku
Foster Wheeler

Dziś trudno sobie wyobrazić, że EC Katowice, pomimo swojej nazwy, do roku 1999 de facto była jedynie ciepłownią. Zmiany rynkowe dekady oraz zaostrzenie norm dotyczących emisji oraz stworzenie dodatkowych narzędzi finansowych, wspierających inwestycje na rzecz ochrony środowiska, umożliwiły podjęcie wysiłku przez EC Katowice dla rozpoczęcia ambitnej inwestycji w roku 1996.

Koncern Foster Wheeler został wybrany dostawcą kotła fluidalnego, który oprócz spalania podstawowego paliwa, jakim jest węgiel, zapewnił spalanie odpadów w postaci poflotacyjnego mułu węglowego.

Był to kolejny dowód uznania i aktywności Foster Wheeler na polskim rynku jako światowego lidera w przyjaznej dla środowiska technologii fluidalnej. Spółki Foster Wheeler z Finlandii i Polski fizycznie zrealizowały kontrakt.

Kocioł

Kocioł został zaprojektowany i zbudowany do spalania paliw z zastosowaniem cyrkulacyjnego złoża fluidalnego. Jest kotłem jednowalczakowym, z paleniskiem atmosferycznym i naturalną cyrkulacją wody.

Spalanie w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym odbywa się w temperaturze 850-900°C. Cyrkulacyjny materiał złoża jest utworzony z popiołu powstałego ze spalania paliwa, piasku oraz kamienia wapiennego, który jest zastosowany do wychwytywania siarki uwalnianej w procesie spalania. Piasek jest zastosowany jedynie w trakcie rozruchu kotła w celu utworzenia wstępnej warstwy złoża, aby umożliwić rozpoczęcie spalanie paliwa stałego. Niska temperatura spalania w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną jest optymalną temperaturą dla suchego odsiarczania spalin przy użyciu kamienia wapiennego.

Zaletą kotła fluidalnego Foster Wheeler jest także fakt, że ostatnie stopnie przegrzewaczy pary typu INTREX są w mniejszym stopniu narażone na działanie wysokotemperaturowej korozji chlorkowej.

Niskie emisje szkodliwych substancji

Technologia spalania w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym zapewnia bardzo niskie emisje szkodliwych substancji bez konieczności budowy dodatkowych instalacji zewnętrznych.

Dla kotła w EC Katowice:

Emisja Gwarantowana
mg/Nm3
Pomiar
mg/Nm3
SO2 540 417
NOx 460 155
CO 200 52
Pył 50 8,3

Korzyści z zastosowania KOTŁA CFB:

 • separatory chłodzone parą - mniejszy ciężar wymurówki, krótszy czas rozruchu,
 • może spalać szeroki zakres "gorszych" paliw, ze względu na dużą pojemność cieplną i dobre wymieszanie z materiałem złoża,
 • wysoka sprawność spalania, ze względu na mieszanie turbulentne i długi czas przebywania cząstek w złożu cyrkulacyjnym,
 • niska emisja SO2 ze względu na łatwe wiązanie siarki z kamieniem wapiennym w odpowiednich temperaturach,
 • niska emisja NOx ze względu na niską temperaturę złoża i spalanie stopniowe,
 • niska emisja CO i CxHy ze względu na warunki turbulentne i spalanie stopniowe,
 • stabilne warunki pracy i zdolność kotła do odbioru dużej ilości ciepła z materiału cyrkulującego,
 • dobra regulacja ze względu na przekazywanie ciepła prawie proporcjonalnie do obciążenia,
 • niepotrzebne są rury wewnątrz złoża (przedmiot erozji),
 • mniejsza ilość punktów zasilania ze względu na dobre wymieszanie w złożu,
 • spalanie paliw zawierających Cl.

Przegrzewacz typu INTREXTM

Kocioł

Dostawy, montaż, uruchomienie i oddanie do eksploatacji

W realizacji kotła fluidalnego w przeważającej części uczestniczyły firmy polskie. Dostawcą całej części ciśnieniowej były wytwórnie Foster Wheeler: z Polski, Finlandii i USA. Poza firmą Foster Wheeler Energia Polska należy podkreślić udział takich firm jak: Energomontaż Południe, Mostostal Kraków, Energoaparatura, Chemar, Energomontaż Północ, Naftobudowa, Energotechnika-Energorozruch, Energopomiar, Energoprojekt Katowice, itd. Trudno wymienić wszystkie firmy, jednak jedno jest pewne, Foster Wheeler dziękuje wszystkim za bardzo dobrą i rzetelną współpracę.

Bardzo istotny jest również fakt, że pomiary gwarancyjne wykazały, że emisje substancji szkodliwych do atmosfery kształtują się znacząco poniżej wartości gwarantowanych i wymaganych przez obowiązujące normy ochrony środowiska. Pomoże to w znaczny sposób zredukować zanieczyszczenie powietrza na tym obszarze.

logo

00-828 Warszawa, aleja Jana Pawła II 15
telefon (022) 697-68-70, fax (022) 697-74-40
42-200 Sosnowiec, ul. Staszica 31
telefon (032) 266-48-61 wew. 548, fax (032) 266-97-77
http://www.fwc.com