GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.
od 13 lat partner Presspubliki - wydawcy dziennika "RZECZPOSPOLITA"
o
logo
 Strona Główna   O nas   Cennik modułów   Badania czytelnicze   Księga Gości 
 
Dodatki w wersji online:  Jak szukać?
--
 
 

Ciepłowniczy "Oskar" dla Gdyni

Energia - Środowisko
Dodatek promocyjno-reklamowy do "RZECZPOSPOLITEJ".
nr 268 (6946) 16 listopada 2004 r.

Firma z przyszłością. Vabank... po sukces

Ciepłowniczy "Oskar" dla Gdyni

Rozmowa z Aleksandrem Wellengerem, prezesem Zarządu i dyrektorem Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni

Firma uważana jest za jedną z najlepszych w kraju. Gdzie leży źródło sukcesów?

Źródłem sukcesu są ludzie. W tym przedsiębiorstwie zatrudniamy prawie pięciuset pracowników o wysokich kwalifikacjach, otwartych na nowoczesność. Jesteśmy firmą z tradycjami, istniejemy ponad 43 lata. Mamy stabilną załogę. W miejsce osób odchodzących na emerytury przychodzą ludzie młodzi, wykształceni, z ciekawymi pomysłami, którzy przejmują od starszych stażem pracowników dobre tradycje oraz tajniki wiedzy ciepłowniczej.

Porozmawiajmy o pieniądzach. W 1992 roku OPEC otrzymał z Banku Światowego 25 milionów dolarów kredytu (na 15 lat). Była to chyba ryzykowna decyzja?

Ale konieczna, pozwoliła nam bowiem na znaczącą modernizację systemu ciepłowniczego. Przed laty nikt nie myślał o ochronie środowiska i oszczędności energii. Dzięki inwestycjom mogliśmy to zmienić. Wystarczyło tylko pójść vabank. Wierzyliśmy jednak, że to, co zainwestujemy po pewnym czasie się nam zwróci. Gdybyśmy wtedy nie otrzymali kredytu z Banku Światowego, dzisiaj tej firmy być może by nie było. Nasi odbiorcy nie byliby w stanie zapłacić za zbyt drogie ciepło, z powodu wysokich kosztów utrzymania i eksploatacji starzejącego się systemu. Obecnie także większość pieniędzy przeznaczamy na modernizację. Za kilka lat firma nie będzie już ponosiła wysokich kosztów transformacji.

Od czego zaczęliście?

Ważnym momentem było przejście z przedsiębiorstwa komunalnego na spółkę nadzorowaną przez cztery miasta: Gdynię, Sopot, Wejherowo i Rumię. Jesteśmy spółką ze 100% kapitałem polskim. Dziś dzięki wdrożonym nowoczesnym rozwiązaniom organizacyjno-technicznym i działaniom marketingowym potrafimy funkcjonować i rozwijać się na rynku konkurencyjnym.

Nie spoczywacie na laurach.

Doskonalimy organizację pracy i zarządzanie firmą. Wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania zgodny z europejskimi i polskimi normami (ISO 9001:2000 - zarządzanie jakością, PN/N 18001:1999 - zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, ISO 14001:1996 - zarządzanie środowiskiem w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu ciepłem). Aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu unijnych funduszy na dalsze finansowanie modernizacji systemu ciepłowniczego.

Jakość kosztuje. Czy to się opłaca?

Dbamy o koszty, skrupulatnie je liczymy, są niemałe - to prawda. Natomiast, to się absolutnie opłaca. Moglibyśmy płacić drobne kary do ochrony środowiska i nie przejmować się nimi, ale jest to spojrzenie krótkowzroczne. Trzeba pamiętać, że w 2006 roku będzie w Polsce obowiązywała stuprocentowa odpowiedzialność za to, czego Unia Europejska wymaga od państw członkowskich, m.in. właśnie w zakresie ochrony środowiska.

Od czego rozpoczęła się modernizacja systemu grzewczego?

Wymieniliśmy sieci cieplne na nowoczesne, preizolowane rurociągi, zmodernizowaliśmy kotłownie i węzły cieplne. Zlikwidowano wówczas wiele lokalnych kotłowni węglowych, które emitowały znaczną ilość zanieczyszczeń. Spowodowało to redukcję dwutlenku węgla wprowadzanego do atmosfery o blisko 70 procent. Także dzięki naszej działalności Sopot dzisiaj może się szczycić statusem kurortu. Przedtem dymiło, kopciło... Obecnie w Sopocie eksploatujemy ponad 60 nowoczesnych kotłowni zasilanych gazem. Także w Gdyni w latach 90. było ponad 100 dymiących kotłowni węglowych. Dziś to już historia. Do gdyńskiego systemu ciepłowniczego włączyliśmy nowo powstałe osiedla w Rumi.

Największą satysfakcją po wykonaniu prac modernizacyjnych była...

Opinia naszych klientów o zdecydowanej poprawie, wręcz komforcie odbioru ciepła. Tę opinię podzielił Bank Światowy, stwierdzając właściwe spożytkowanie kredytu z obopólną korzyścią z modernizacji dla klienta i OPEC.

Jeśli mówimy o sukcesach, był pan prezydentem Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów i Dystrybutorów Ciepła "UNICHAL" w Zurychu, (obecnie Euroheat&Power z siedzibą w Brukseli).

Tak. To pewna nobilitacja, nie mojej osoby, ale polskiego sektora ciepłowniczego i kraju. Stowarzyszenie to skupia bowiem wszystkie większe firmy Europy, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Mamy także członków z Japonii i Korei. Członkiem Euroheat&Power jesteśmy już od 1993 r. Ciepłownictwo polskie w Unii Europejskiej było znacznie wcześniej, aniżeli Polska stała się członkiem UE. Przez ponad 10 lat budowaliśmy pomost między Europą Zachodnią a Środkową i Wschodnią, umożliwiający przepływ najnowszej myśli technicznej, technologii.

Nie sposób wymienić wszystkich nagród firmy, ale teraz otrzymał pan laur Honorowy Izby Gospodarczej "Ciepłownictwo Polskie dla najlepszego menedżera firm ciepłowniczych, 2004". Jest to ciepłowniczy "Oskar".

Oczywiście cieszę się, ale większą satysfakcję czuję z nominacji naszej firmy na najlepszą firmę ciepłowniczą spośród 350 firm i zajęcie wspólnie z Wrocławiem drugiego miejsca. Jest to wieloletni efekt pracy całej mojej załogi.

Jakie są plany firmy?

Chcemy nadal inwestować i modernizować. Gdynia jeszcze się rozwija. Myślimy o wybudowaniu nowoczesnej, szczytowo-awaryjnej kotłowni na górnym tarasie miasta, na paliwo ekologiczne. W ten sposób zapewnilibyśmy bezpieczeństwo energetyczne dla Gdyni, na co wskazywali konsultanci Banku Światowego umieszczając tę inwestycję w Master Planie. Chcielibyśmy zrobić to jak najtaniej i najsprawniej i zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

Zaskakuje, że nie tylko sprawdzacie emisje gazów i pyłów wprowadzanych do atmosfery, ale też...

Monitorujemy ilość i jakość wprowadzanych do kanalizacji ścieków przemysłowych. Prowadzimy szczegółową ewidencję wytwarzanych odpadów. Chcemy je minimalizować. Ponadto we wszystkich naszych obiektach segregujemy zarówno odpady niebezpieczne, jak i przemysłowe. Chcemy być firmą przyjazną środowisku i człowiekowi - jestem pewny, że to się nam udało.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Grażyna Antoniewicz


Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14
tel. (058) 627-38-00, fax (058) 623-46-35
www.opecgdy.com.pl