GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.
Partner dla Presspubliki - wydawcy dziennika "RZECZPOSPOLITA"
o
logo
 Strona Główna   O nas   Cennik modułów   Badania czytelnicze   Księga Gości 
 
Dodatki w wersji online:  Jak szukać?
--
 
 

Zdrowa woda, czyste ścieki

Ochrona Środowiska XVIII
Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 268 (6648) 18 listopada 2003 r.

Laureat Panteonu Polskiej Ekologii. We Włocławku permanentny postęp, ostatnio dzięki ISPA

Zdrowa woda, czyste ścieki

Choć dzieje włocławskich wodociągów liczą sobie ponad cztery wieki, to ich szczytowy rozwój wiązać należy z II połową XX wieku i obecnym czasem. Najpierw specjalnym przywilejem Stefan Batory zezwolił na budowę wodociągu w mieście, później, w latach międzywojennych zbudowano ujęcie wody w dzielnicy Krzywe Błota, które dostarczało miastu ok. 1 mln 200 tys. litrów wody na dobę.

W latach sześćdziesiątych wraz z rozwojem przemysłowym miasta i wzrostem liczby mieszkańców powstała konieczność rozbudowy przedwojennego ujęcia i uruchomienia stacji uzdatniania wody. Stopniowo też powstawały kolejne ujęcia wody przy równoległym modernizowaniu i rozbudowywaniu "starego" ujęcia na Krzywych Błotach. Wzrost produkcji wody - prawie dwudziestokrotny w stosunku do lat międzywojennych i zmiana technologii jej uzdatniania uczyniły włocławską wodę prawdziwie smaczną i zdrową. Co więcej, odpowiada ona wszystkim wymogom jakościowym wynikającym z najnowszych norm krajowych i wytycznych Unii Europejskiej.

Gospodarka ściekowa do początku lat osiemdziesiątych stanowiła w mieście jeden z ważniejszych i przez całe lata nie rozwiązany problem. W 1983 roku oddano do użytku Grupową Oczyszczalnię Ścieków, którą pieszczotliwie nazwano GOŚ-ką. Parametry dotyczące poziomu oczyszczania ścieków, wg obowiązujących norm należały do naprawdę przyzwoitych. Jeżeli dodać, że niemal przez cały czas funkcjonowania GOŚ doskonalono i modernizowano jej technologię i technikę, to można stwierdzić, że gdyby nie nowe potrzeby i inne już wymagania, tak krajowe jak i unijne w zakresie oczyszczania ścieków, GOŚ jeszcze mogłaby kilka lat pracować jak dotąd. Konieczność zmian dotyczy m.in. systemu kanalizacji, który obejmuje tylko 95% terenów miasta (część ścieków z rejonu starego miasta odprowadzana jest bezpośrednio do Wisły). Stara GOŚ nie pozwala już uzyskać lepszego efektu ekologicznego, bo np. nie ma możliwości pełnego oczyszczenia związków biogennych, ma zbyt wysoką energochłonność, powoduje wyższe zużycie materiałów i surowców oraz nie jest do końca i właściwie rozwiązany problem gospodarki osadami - potrzeba dokonania zmian stała się więc ewidentna. Szansą na ich przeprowadzenie stała się unijna oferta, a dokładnie - sięgnięcie do funduszu ISPA.

Starania podjęte dwa lata temu uwieńczone zostały podpisaniem w ub. roku w Brukseli memorandum finansowego i tym samym uzyskaniem środków na inwestycję. 65% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, których ogólna kwota wyniesie ponad 27 mln 230 tys. euro, pokrytych będzie dofinansowaniem z ISPA.

Memorandum zakłada wykonanie trzech kontraktów inwestycyjnych:

  • modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków (ponad 16 mln euro),
  • rozbudowę sieci kanalizacyjnej i przepompowni (ponad 7 mln euro),
  • obróbkę i utylizację ścieków (ponad 3 mln euro).

Przewiduje się rozpocząć realizację inwestycji w II kwartale przyszłego roku i zakończyć ją w IV kwartale 2006 roku, a pierwsze efekty ekologiczne uzyskać w 2007 roku.

Najważniejszymi efektami inwestycji z punktu widzenia ochrony środowiska będzie usunięcie ze ścieków takich zanieczyszczeń, jak m.in.: związki biogenne azotu i fosforu, w drodze naturalnych procesów. Ważnym skutkiem będzie też pełna utylizacja i bezodpadowe unieszkodliwianie osadów ściekowych poprzez najnowszy system ich stabilizacji, odwadniania, suszenia i współspalania w cementowni.

Przedsięwzięcie to w sposób kompleksowy i pełny rozwiąże wspomniane na początku problemy ścieków miejskich i na długie lata ustabilizuje całą gospodarkę wodą i ściekami w mieście na poziomie wysokich wymagań z zakresu ochrony środowiska.

Te wszystkie potrzeby, zadania i okoliczności określiły wprowadzenie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z wymaganiami norm ISO 9001 i 14001.

Bogdan R. Bock

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

87-800 Włocławek, ul. Toruńska 146
tel. (054) 230-17-11, fax (054) 230-17-01
e-mail: mpwik@mpwik.wloclawek.pl
www.mpwik.wloclawek.pl