GEOLAND Consulting International Sp. z o.o.
Partner dla Presspubliki - wydawcy dziennika "RZECZPOSPOLITA"
o
logo
 Strona Główna   O nas   Cennik modułów   Badania czytelnicze   Księga Gości 
 
Dodatki w wersji online:  Jak szukać?
--
 
 

Mało kto wie…

Ochrona Środowiska XVIII
Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 268 (6648) 18 listopada 2003 r.

Laureat Panteonu Polskiej Ekologii

Mało kto wie...

-jaki jest w północno-wschodniej Polsce jeden z największych zakładów, który dba o ochronę środowiska - Oczyszczalnia Ścieków "Łyna" w Olsztynie.

"Troska o środowisko naturalne - to nasz obowiązek i przyszłość" - powiedział 12 lutego br. prezydent Olsztyna - Czesław Jerzy Małkowski, kiedy to rozpoczęła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Olsztyna i okolicznych gmin. Ma ona na celu dostosowanie jej do aktualnych wymogów prawa krajowego oraz dyrektyw Unii Europejskiej. Wpłynie to korzystnie na stan czystości odbiornika ścieków - rzekę Łynę i zapobiegnie nadmiernej eutrofizacji jej wód. Przedsięwzięcie jest finansowane przy dużym udziale środków funduszu ISPA, dysponentem tych środków jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie 54% kosztów ogólnych (5 mln euro) zostanie zrealizowane przy wsparciu funduszu ISPA, a pozostałe 46% kosztów ogólnych (4,3 mln euro) poniesie Gmina Olsztyn, w tym ok. 20,5% wyasygnuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie - użytkownik oczyszczalni ścieków. Inwestorem (beneficjentem końcowym) modernizacji oczyszczalni ścieków jest Gmina Olsztyn. Zakończenie prac i oddanie obiektu przewidziano na maj 2004 roku.

W przyszłości oczyszczalnię wzbogaci nowa linia technologiczna do suszenia i spalania osadów pościekowych. Jest to jedno z kilku ważnych dla mieszkańców miasta przedsięwzięć, na które władze Olsztyna chcą uzyskać środki pomocowe pochodzące z Unii Europejskiej, gdyż utylizacja osadów pościekowych stanowi poważny problem nie tylko dla miasta, ale również dla całego regionu.

W sierpniu tego roku, Zarząd NFOŚiGW zatwierdził wniosek dotyczący drugiej fazy modernizacji gospodarki wodno-ściekowej Olsztyna na łączną kwotę 125 mln złotych.


Prace nad przygotowaniem PWiK w Olsztynie do spełnienia roli przedsiębiorstwa, które po zmodernizowaniu oczyszczalni będzie dysponowało nowoczesnym obiektem, w znaczący sposób wpłynęły na pracę całej firmy i były impulsem do wdrożenia w spółce zintegrowanego systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Poskutkowało to otrzymaniem przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, jako jednej z nielicznych firm w Polsce, jednocześnie trzech certyfikatów ISO wg norm: PN-ISO 9001:2001; PN-ISO 14001 oraz PN-N-18001. Audit certyfikujący przeprowadzony został przez RWTÜV Polska w czerwcu br.

Elżbieta Choromańska