ABB Zwar S.A. na początku XXI wieku

Energia XXIII
72 Międzynarodowe Targi Poznańskie
Technologie przemysłowe i dobra inwestycyjne

Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 137 (5607) 13 czerwca 2000 r.

ABB Zwar S.A. na początku XXI wieku
ABB Zwar S.A.

 

Jednym z istotnych czynników rozwoju gospodarki jest dostęp do energii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych. Dotyczy to wszystkich krajów świata, zarówno mających rozwiniętą gospodarkę, jak i rozwijających się. Wymusza to na producentach aparatury elektroenergetycznej ciągły rozwój wytwarzanych produktów i usług. ABB Zwar S.A. jest firmą, która nieustannie dostosowuje się do potrzeb klientów oferując wyroby i usługi na najwyższym, światowym poziomie.

Dwa lata w Grupie ABB

W lutym 1998 ABB Zwar stał się częścią międzynarodowej Grupy ABB. W tym czasie zaznaczył się gwałtowny rozwój firmy – wartość sprzedaży wzrosła trzykrotnie, rozpoczęto licencyjną produkcję rozdzielnic SN, nowoczesnych wyłączników próżniowych SN oraz wyłączników WN z SF6, Zakład Odłączników w Łodzi uzyskał status Centrum Wiodącego odłączników w całej Grupie ABB, w najbliższym czasie w ABB Zwar S.A. ma być uruchomiona produkcja nowych wyrobów. Struktura zarządzania firmy została dostosowana do struktury obowiązującej w ABB. Na początku 1999 roku rozpoczęto nową działalność obejmującą realizowanie „pod klucz” obiektów elektroenergetycznych WN i SN lub ich części oraz świadczenie usług serwisowych, modernizacyjnych i diagnostycznych aparatów WN i SN. Wprowadzono nowoczesny systemy łączności (poczta elektroniczna Lotus Notes), wprowadzany jest informatyczny system zarządzania firmą SAP R3. Istotną sprawą jest obniżanie kosztów produkcji poprzez zwiększanie wydajności pracy oraz koncentrację produkcji.

W czerwcu 1999 roku międzynarodowa firma certyfikująca DQS nadała Spółce ABB Zwar S.A. świadectwo zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001 i ISO 14000.

Stacje i Systemy Elektroenergetyczne

W kwietniu 1999 roku w ABB Zwar S.A. utworzono nowy zakład – Zakład Stacji i Systemów Elektroenergetycznych. Jego zadaniem jest projektowanie oraz realizacja obiektów elektroenergetycznych przy wykorzystaniu dotychczasowych doświadczeń Grupy ABB w Polsce i na świecie.

foto

Platforma do wykonania połączeń nitowanych konstrukcji nośnej pola rozdzielnicy typu ZS-8 – Zakład Systemów Elektroenergetycznych w Warszawie Międzylesiu

Działalność Zakładu obejmuje:

 

 1. Realizację „pod klucz” obiektów elektroenergetycznych WN i SN lub ich części, przeznaczonych dla energetyki zawodowej oraz przemysłowej. Posługując się najnowocześniejszymi narzędziami do projektowania, wykorzystując doświadczenia oraz osiągnięcia ABB Zwar jako firmy produktowej oraz innych firm ABB w zakresie produkcji urządzeń wysokiego, średniego, niskiego napięcia oraz automatyki, opierając się na profesjonalnym lokalnym wykonawstwie oraz sprawnym zarządzaniu, Zakład jest przygotowany aby realizować stacje i systemy elektroenergetyczne od pomysłu, przez projekt, kompletną dostawę aparatury, wykonawstwo i zarządzanie projektem na poziomie oczekiwanym przez Inwestora.
 2. Opracowywanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zezwoleń, opracowaniem planu realizacji inwestycji, wskazaniem źródeł finansowania wraz z przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji, analizę celowości i studium możliwości realizacji inwestycji.
 3. Oferowanie nowoczesnych rozwiązań dla stacji elektroenergetycznych WN i SN w energetyce zawodowej i przemysłowej w zakresie: 
  • Rozdzielni z izolacją gazową (GIS).
  • Rozdzielni z izolacją powietrzną (AIS) z wykorzystaniem rozwiązań modułowych i tradycyjnych.
  • Wyłączników generatorowych (GCB) dla wszystkich typów elektrowni.
  • Skojarzonych źródeł energii cieplnej i elektrycznej.
  • Rozdzielni kontenerowych.
  • Stacji przewoźnych.

Od kwietnia 1999 lista referencyjna jest już znacząca. Należy wymienić takie zadania prowadzone metodą „pod klucz”, jak budowa stacji elektroenergetycznych 110/15 kV i 110/20 kV w WSSE Wałbrzych, Daewoo E2, Teresinie, Nowej Soli, gdzie w znaczącej większości została zastosowana aparatura ABB.

Szczególnie pragniemy zwrócić uwagę na oferowane przez nasz Zakład i coraz powszechniej stosowane w energetyce polskiej rozwiązanie modułowe COMPASS, które charakteryzuje się:

 

 • mniejszą ilością konstrukcji wsporczych, robót budowlanych i powierzchni;
 • mniejszą liczbą kanałów i szafek kablowych dla kabli sterowniczych;
 • zmniejszeniem nakładów robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, a co za tym idzie skróceniem czasu budowy;
 • większą niezawodnością pracy dzięki skupieniu wielu funkcji w jednym urządzeniu;
 • zmniejszeniem powierzchni terenu zajmowanego przez rozdzielnię WN (nawet o ponad 40%), a w konsekwencji terenu całej stacji;

Rozwiązanie modułowe COMPASS jest rozwiązaniem dla stacji napowietrznych. Natomiast w stacjach wnętrzowych budowanych w centrach miast, z uwagi na wymagane małe gabaryty oraz estetykę, szerokie zastosowanie i uznanie polskiej branży elektroenergetycznej znalazły nowoczesne rozdzielnie wnętrzowe izolowane gazem SF6 (GIS) typu EXK produkcji ABB, oferowane w Polsce przez ABB Zwar S.A.

Serwis i Modernizacja Systemów Elektroenergetycznych

Działający już półtora roku w ABB Zwar S.A. Zakład Serwisu i Systemów Elektroenergetycznych powstał w wyniku przekonania o konieczności kompleksowego rozwiązywania problemów dotyczących modernizacji posiadanych przez naszych klientów obiektów elektroenergetycznych. Zakład przejął doświadczenia grup serwisowych działających dotychczas w ABB Zwar S.A.

Działalność usługowa prowadzona przez Zakład obejmuje:

 

 1. Serwis aparatury WN i SN: 
  • Montaż i uruchomienie nowych aparatów;
  • Naprawy i remonty;
  • Logistyka części zamiennych do aparatury produkowanej przez ABB Zwar S.A. (ZWAR).

   

 2. Retrofit urządzeń rozdzielczych polegający na wymianie przestarzałych urządzeń wymagających kłopotliwej obsługi i podatnych na awarie nowymi aparatami, takimi jak wyłączniki, odłączniki, napędy odłączników, ograniczniki przepięć, transformatory oraz aparatura pomiarowa i zabezpieczająca. Typowymi przykładami prac retrofitowych są: 
  • montaż nowego wyłącznika z SF6 na fundamentach po zdemontowanym starym wyłączniku małoolejowym,
  • wymiana napędów pneumatycznych odłączników na elektryczne,
  • modernizacja rozdzielni z zastosowaniem urządzeń w izolacji gazowej GIS oraz rozwiązań kompaktowych,
  • zastępowanie członów ruchomych starych rozdzielnic SN z wyłącznikami małoolejowymi członami z nowymi wyłącznikami próżniowymi lub wyłącznikami z SF6,
  • modernizacja rozdzielni z zastosowaniem urządzeń w izolacji gazowej GIS typu PASS lub rozwiązań kompaktowych.

   

 3. Diagnostyka aparatów WN i SN: 
  • Diagnostyka urządzeń z sześciofluorkiem siarki: badanie czystości gazu SF6, oczyszczanie gazu, pomiar wilgotności oraz generalne przeglądy aparatów z SF6,
  • Badania elektryczne i mechaniczne aparatów: prędkość układu stykowego, dynamiczny i statyczny pomiar rezystancji toru prądowego, napięciowe napięciem udarowym i sieciowym, pomiary wyładowań niezupełnych,
  • Kompleksowa diagnostyka stacji w podczerwieni; wykrywanie punktów torów prądowych przegrzewających się podczas pracy.

foto

Rozdzielnia 110 kV wykonana w systemie COMPASS na stacji 110/15 kV Lisewo

W najbliższym okresie będziemy aktywnie rozwijać usługi obejmujące:

 

 1. Kontrakty serwisowe rozumiane jako kompleksowa obsługa techniczna obiektu elektroenergetycznego lub kontrakty na eksploatację, gdzie dodatkowo uzupełnione jest to przejęciem odpowiedzialności za ruch obiektu. Podstawowymi elementami kontraktu serwisowego są: 
  • obsługa planowa zgodnie z odpowiednimi instrukcjami ruchu i eksploatacji urządzeń,
  • naprawy awaryjne,
  • gwarancje dostaw części zamiennych na określonych warunkach, centralny magazyn części,
  • 24 godzinny „hot line”,
  • doradztwo handlowe i techniczne
  • utylizacja demontowanej aparatury i jej odpadów,
 2. Konsultacje polegające na dokonywaniu analiz, planowaniu i obliczaniu systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.

Aparatura Wysokich Napięć

ABB Zwar S.A. jest producentem zaawansowanej technologicznie aparatury wysokich napięć: wyłączników, przekładników, odłączników i ograniczników przepięć.

 1. Wyłączniki LTB – produkowane są na licencji szwedzkiej w Zakładzie Przekładników i Wyłączników WN w Warszawie. LTB D1 przeznaczone są do pracy na napięcia 72,5, 123, 145 i 170 kV. Wyłączniki typu LTB E na napięcia znamionowe 240, 362 i 420 kV stanowią najnowsze osiągnięcie Grupy ABB. Ich konstrukcja wykorzystuje udoskonalony układ gaszeniowy typu Auto-Puffer bazujący na doświadczeniach zebranych w eksploatacji poprzednich rozwiązań układów gaszeniowych firm Grupy ABB.
 2. Przekładniki – również produkowane w Warszawie przez Zakład Przekładników i Wyłączników WN. Obecnie rozwijana jest nowa konstrukcja głowicowego przekładnika kombinowanego. Jest on jedynym tego typu wyrobem w Grupie ABB, dlatego też ma być oferowany do wszystkich krajów świata poprzez sieć sprzedaży ABB. Zarówno wyłączniki, jak i przekładniki są produkowane w nowo wyremontowanej hali, do produkcji przekładników zamontowano nowy autoklaw służący do suszenia i zalewania przekładników olejem.
 3. Odłączniki – Zakład Odłączników WN w Łodzi jest Centrum Wiodącym odłączników w Grupie ABB. W praktyce oznacza to, że jest on głównym producentem odłączników w ABB eksportującym swoje wyroby do wszystkich krajów świata. Odgrywa też kluczową rolę w tworzeniu i realizowaniu na poziomie globalnym strategii marketingu, sprzedaży oraz rozwoju odłączników w całej Grupie ABB. Zakład produkuje odłączniki poziomoobrotowe typu SGF (od 72,5 kV do 420 kV), pantografowe TFB (od 123 kV do 525 kV), sieczne ONS (245 kV i 420 kV) oraz odłączniki dwuprzerwowe SDB (od 123 kV do 420 kV), będące najnowszą konstrukcją Zakładu, zaprojektowane we współpracy z konstruktorami ABB z Australii i USA. Zakład w Łodzi opracował dla odłączników SGF i TFB Deklarację Środowiskową Produktu określającą wpływ produktu na środowisko. Są to jedyne tego typu opracowania w Polsce. Pod koniec kwietnia 2000 roku Zakład Odłączników wprowadził się do nowo wyremontowanych pomieszczeń produkcyjnych i biurowych, które w pełni odpowiadają wymogom Centrum Wiodącego w Grupie ABB.
 4. Ograniczniki przepięć – W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą dotychczasową ofertę ograniczników wysokiego napięcia o nowe wyroby oparte na licencjach zakupionych od naszych partnerów z grupy ABB. Ma to związek również z polityką ujednolicania oferty całego koncernu ABB. Do końca roku 2000 planowane jest uruchomienie produkcji ogranicznika wysokiego napięcia w osłonie silikonowej na licencji szwedzkiej w zakładzie w Przasnyszu. Będzie to ogranicznik typu Pexlim R odpowiadający wymaganiom klasy 2 wg norm IEC oraz obejmujący zakresem napięciowym potrzeby linii o napięciu znamionowym 110 kV. Będzie on bezpośrednio zastępował ograniczniki typu GXAS, GXA oraz GXB, których produkcja w najbliższym czasie będzie ograniczana.

Aparatura Średnich Napięć

Aparatura średnich napięć produkowana w ABB Zwar S.A. jest doskonale znana klientom w Polsce. W zakres produkcji wchodzą rozdzielnice, wyłączniki wnętrzowe i napowietrzne próżniowe i małoolejowe, przesuwne stacje transformatorowe typu ST7, przekładniki napowietrzne i wnętrzowe, rozłączniki i odłączniki napowietrzne i wnętrzowe, ograniczniki przepięć oraz bezpieczniki. Oferta ABB Zwar S.A.obejmuje również wyłączniki próżniowe na prąd stały oraz bezpieczniki i ograniczniki przepięć również na prąd stały.

Istotną częścią produkcji podlegającą ciągłemu rozwojowi w ABB Zwar S.A. są rozdzielnice w izolacji powietrznej. Tuż po rozpoczęciu produkcji rozdzielnic SN typu ZS8 i ZS1, opartej o licencje firmy ABB Calor Emag, w ABB Zwar S.A. rozpoczęto intensywny rozwój konstrukcyjny tych urządzeń przy współpracy ośrodka rozwojowego CRC Kraków. W efekcie tych prac ABB Zwar S.A. może obecnie zaoferować bardzo atrakcyjny standard wymiarowy pól tzw. silnoprądowych. W przypadku rozdzielnicy ZS1 dla prądów 1600 A, 1800 A i 2000 A szerokość pola wynosi zaledwie 650 mm przy napięciu znamionowym do 17,5 kV. Prąd zwarciowy ww. pól wynosi 31,5 kV. Dla wymienionych parametrów technicznych, pole „silnoprądowe” ZS1 jest najwęższe na świecie. W tzw. tańszym rozwiązaniu rozdzielnicy z rodziny ZS, czyli rozdzielnicy ZS8, powiększono w przedziale wyłącznikowym prąd znamionowy z 1250 A do 1600 A, w przedziale szyn zbiorczych z 1250 A do 2000 A. Biorąc pod uwagę parametry techniczne oraz wymiary rozdzielnic ZS1 i ZS8, wysoki poziom bezpieczeństwa ich eksploatacji, bezdozorową obsługę poszczególnych przedziałów (napędy silnikowe wjazdu/wyjazdu wyłącznika, napęd silnikowy uziemnika), można z całą pewnością stwierdzić, że urządzenia te należą do najnowocześniejszych na świecie.

foto

Odłącznik WN typu SGF 123 produkowany w Zakładzie Odłączników Wysokich Napięć w Łodzi

W zakresie przekładników i ograniczników przepięć średnich napięć prowadzone są szerokie prace rozwojowe, które dotyczą następujących tematów:

 

 1. Optymalizacja parametrów procesu odlewania przekładników na bazie żywicy epoksydowej w technologii APG. Do chwili obecnej w celu optymalizacji parametrów procesu odlewania stosuje się kosztowną i czasochłonną metodę prób i błędów. Projekt polega na zastosowaniu metody komputerowej symulacji procesu odlewania i utwardzania żywicy epoksydowej. Zastosowanie tej metody może dostarczać ważnych informacji dotyczących obszarów generowania się defektów wewnątrz odlewu żywicznego, takich jak: bąbli powietrznych, pęknięć wskutek zbyt dużych naprężeń mechanicznych podczas procesu utwardzania oraz możliwości wystąpienia przedwczesnego utwardzania. Badania prowadzone są na nowo projektowanym przekładniku napięciowym do sieci 24 kV, który ma być wspólnym produktem dla całej grupy ABB.
 2. Opracowanie nowej rodziny przekładników napięciowych wspólnych dla całej grupy ABB. Projekt prowadzony jest w Przasnyszu z uwagi na to, że ABB Zwar S.A. jest docelowo odpowiedzialny za R&D, produkcję i sprzedaż przekładników napięciowych na cały świat. Polega on na opracowaniu, wdrożeniu do produkcji i sprzedaży do końca 2000 roku nowej rodziny przekładników napięciowych wnętrzowych na najwyższe napięcia pracy do 24 kV o parametrach lepszych niż obecnie produkowane (szczególnie poziom wyładowań niezupełnych) oraz o niższym poziomie kosztów wytwarzania. Rodzina przekładników będzie składać się z czterech następujących odmian przekładników: 
  • przekładniki jednobiegunowe do sieci 12 i 17,5 kV;
  • przekładniki dwubiegunowe do sieci 12 i 17,5 kV;
  • przekładniki jednobiegunowe do sieci 24 kV;
  • przekładniki dwubiegunowe do sieci 24 kV.

  Wszystkie będą wykonywane w technologii zalewania APG, która została uznana przez ABB jako technologia, przy użyciu której powinny być wytwarzane przekładniki.

 3. Opracowanie przekładników prądowych „Mandolino” współpracujących z wyłącznikiem serii HAD. Projekt polega na opracowaniu, wdrożeniu do produkcji oraz sprzedaży w 2000 roku specjalnego typu przekładnika prądowego przeznaczonego do współpracy z wyłącznikiem serii HAD. Głównym odbiorcą tego typu przekładnika będzie ABB Sace oraz ABB Zwar S.A. Obecnie tego typu przekładniki są przez ww. firmy stosowane, ale kupowane są one spoza Grupy ABB. W związku z tym decyzja o opracowaniu i produkcji tego przekładnika przez jedną z firm ABB. Przekładniki „Mandolino” wykonywane będą na cztery prądy pierwotne: 40 A; 80 A; 250 A oraz 1250 A.
 4. Przejęcie przekładników kablowych („RING TYPE”) typu KOMSH oraz innych z fińskiej fabryki ABB Transmit Oy. Projekt polega na przeniesieniu produkcji przekładników kablowych z ABB Transmit Oy do ABB Zwar S.A. Przekładniki te przeznaczone są głównie do mocowania na przepustach transformatorów, a ich sprzedaż będzie odbywała się w większej mierze na eksport.
 5. Wdrożenie do produkcji ogranicznika średniego napięcia typu Polim D, opartego na licencji szwajcarskiej odpowiadającego wymaganiom klasy 1 oraz o napięciu trwałej pracy w zakresie od 4 kV do 24 kV. Produkcja ograniczników spoza rodziny Polim będzie stopniowo wycofywana z oferty. Zakupione licencje pozwalają na montowanie ograniczników oraz wulkanizacji osłony silikonowej na uruchomionej wcześniej w Przasnyszu (do produkcji ograniczników średniego napięcia) linii przetwórstwa silikonu. Będą to najwyższej jakości, nowoczesne produkty spełniające potrzeby większości polskich klientów. Nowoczesna linia przetwórstwa silikonów umożliwiła opracowanie i zaoferowanie naszym klientom również izolatora wsporczego w osłonie z kauczuku silikonowego do sieci średnich napięć typu WIS. W celu uzupełnienia oferty na izolatory opracowywana jest również konstrukcja silikonowego izolatora odciągowego.
 6. Inne mniejsze projekty: 
  • Opracowanie i wdrożenie przekładników ziemnozwarciowych dzielonych (przekładnik Ferantiego),
  • Modernizacja podstawy bezpiecznikowej do przekładników napięciowych,
  • Bieżąca modernizacja przekładników prądowych średniego napięcia na rynek krajowy.
  • Rozszerzenie rodziny przekładników prądowych niskiego napięcia.

logo

ABB Zwar S.A.
ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa
tel. 022/51 52 501, 022/51 52 502
fax 022/51 52 522
http://www.abb.com