Tworzenie infrastruktury danych przestrzennych w Polsce

 

Państwo, jak wiemy, jest organizacją. Tym samym chcąc podnosić produktywność państwa  należy dążyć do wzrostu efektywności procesów, które w nim zachodzą, zwłaszcza gospodarczych. 

 

Na efektywność takich procesów siłą rzeczy zasadniczy wpływ ma administracja publiczna.

Jest to wielka struktura zatrudniająca ponad 426 tys. osób. W jej skład wchodzi 2478

urzędów gmin, 314 starostw i 66 urzędów miast na prawach powiatu, 16 urzędów marszałkowskich oraz 16 urzędów wojewódzkich.

mapa_wezlow_katastralnych