Laureaci konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2008

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Laureatów i Wyróżnionych w w konkursie

Panteon Polskiej Ekologii
2008

Kategoria: Jednostka samorządu terytorialnego

LAUREAT: Gmina Miejska Bolesławiec – II etap budowy Zakładu Unieszkodliwiania odpadów Komunalnych dla rejonu środkowego prawobrzeża Nysy Łużyckiej z lokalizacją w Trzebieniu koło Bolesławca – stacja segregacji odpadów komunalnych i nowa kwatera wysypiska

LAUREAT: Urząd Gminy w Reszlu – Działania proekologiczne realizowane w mieście i gminie Reszel

WYRÓŻNIONY: Gmina Miasto Rzeszów, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa – System zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

WYRÓŻNIONY: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – Program renaturyzacji i ochrony mokradła Pyszka

Kategoria: Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska

LAUREAT: BP Polska – Zielone BP: Czysty Biznes oraz Zielone Biuro

LAUREAT: Lease Plan Fleet Management – GreenPlan: promowanie energii odnawialnej, ekologiczne podejście do prowadzenia biznesu, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami biznesowymi w tym zakresie

WYRÓŻNIONY: Bank Ochrony Środowiska SA – Działania na rzecz poprawy stanu środowiska w Polsce

WYRÓŻNIONY: Główny Instytut Górnictwa – Instalacja geotermalna do odbioru ciepła z wód kopalnianych na potrzeby grzewcze nowego Muzeum Śląskiego

Kategoria: Projekt/produkt

LAUREAT: Oczyszczalnia Ścieków WARTA SA – Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Częstochowie w latach 2000-2007 z udziałem środków funduszu spójności oraz jej efekty ekologiczne

WYRÓŻNIONY: BATERPOL Sp. z o.o. – Recykling zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych

Kategoria: Firma

LAUREAT: PBG SA – Kompleksowe działanie na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

LAUREAT: Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „RADPEC” SA – Obniżenie emisji pyłów z kotłów WR-25 w RADPEC SA Radom

WYRÓŻNIONY: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – Ochrona środowiska poprzez wszechstronne działania

WYRÓŻNIONY: Zakład Produkcji Opakowań TARNOPAK Sp. z o.o. – Wprowadzenie polityki jakości i zarządzania środowiskowego, wdrożenie przedsięwzięć służących ochronie środowiska

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Organizator: Geoland Consulting International Sp. z o.o.
od 1991 r. partner Presspubliki, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”
00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 20
tel. 022 850-03-30/31/32/35, fax 022 850-03-40
ppe@geoland.pl
www.geoland.pl

 

DSC_0238 DSC_0247 DSC_0250 DSC_0252
DSC_0259 DSC_0263 DSC_0267 DSC_0269
DSC_0275 DSC_0276 DSC_0280 DSC_0282
DSC_0284 DSC_0289 DSC_0292 DSC_0296
DSC_0298 DSC_0304 DSC_0306 DSC_0310
DSC_0311 DSC_0312 DSC_0313 DSC_0316
DSC_0318 DSC_0319 DSC_0332