Laureaci konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2009

Szanowni Państwo,

Panteon Polskiej Ekologii

jest prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm, projektów lub osób, które działają na rzecz ochrony środowiska, a nie tylko o tym mówią.

W tegorocznej edycji wszystkie zgłoszone projekty świadczą o dużym zaangażowaniu firm, gmin, urzędów miast i organizacji w działania proekologiczne i przyczyniają się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.  Wśród tegorocznych laureatów oprócz urzędów gmin i miast znajdują się przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanym profilu działalności. Świadczy to o coraz większej  odpowiedzialności, jaką ponoszą poszczególne organizacje za działania wpływające na środowisko naturalne.

W tym roku odnotowany został znaczny wzrost liczby zgłoszonych projektów w porównaniu z rokiem ubiegłym, co jest dowodem między innymi na wzrost popularności konkursu, ale przede wszystkim na zaangażowanie przedmiotów gospodarczych w działalność proekologiczną. Wszystkie zgłoszone projekty zasługują na tytuł laureata. Wysoki poziom merytoryczny i techniczny nadesłanych zgłoszeń umożliwił wielu uczestnikom zakwalifikowanie się do ścisłego finału i otrzymanie nominacji do nagrody. Z tego wspaniałego grona w tegorocznym konkursie zostali wybrani najlepsi z najlepszych, którzy zostaną uhonorowani 25 listopada 2009 r. podczas MTP POLEKO za swoje zaangażowanie w ekologię i troskę o środowisko. Wszystkim, nie tylko laureatom i wyróżnionym, ale także nominowanym i zgłoszonym do tegorocznego konkursu składamy serdeczne gratulacje, życzymy sukcesów i pogłębiania działań proekologicznych, które będą służyły kolejnym pokoleniom.

W roku przyszłym, w celu dalszego udoskonalenia i  podniesienia profesjonalności konkursu planujemy zmiany w regulaminie oraz sposobie przyznawania nagród. Nowy regulamin zamieścimy na stronie konkursu www.ppe.geoland.pl na początku 2010 roku.

Już teraz zapraszamy do przesyłania informacji o Państwa projektach proekologicznych, spośród których wyłonimy laureatów kolejnej edycji konkursu Panteon Polskiej Ekologii.

Poniżej przedstawiamy Laureatów i Wyróżnionych w w konkursie

Panteon Polskiej Ekologii
2009

Kategoria: Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska

LAUREAT: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie – działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i podnoszenia świadomości ekologicznej

WYRÓŻNIONY: Partner of Promotion – Agencja Public Relations – kampania edukacyjna „Zmień nawyki na dobre, zmień klimat na lepszy”

Kategoria: Przedsiębiorstwo

LAUREAT: Philips Lighting Poland S.A. – za działania proekologiczne firmy

LAUREAT: Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP – działania instytut PIAP dla rozwoju w Polsce nowoczesnego recyklingu samochodów

WYRÓŻNIONY: Carlsberg Polska – kompleksowe działania w zakresie ochrony środowiska

WYRÓŻNIONY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku – kompleksowy program segregacji odpadów w Bierkowie dla miasta Słupska i powiatu słupskiego – etap III i Budowa Pryzm Energetycznych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie

WYRÓŻNIONY: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie – „Wspólnie chrońmy środowisko” Technologia i edukacja ekologiczna w służbie ochrony środowiska

Kategoria: Jednostka samorządu terytorialnego

LAUREAT: Miasto Racibórz – kształtowanie świadomości ekologicznej jako element systemu zarządzania środowiskowego

LAUREAT: Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu – oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie

WYRÓŻNIONY: Urząd Miasta Legnica – kompleksowe działania gminy na rzecz ochrony środowiska

WYRÓŻNIONY: Gmina Miasta Głowna – rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w Ziewnicach Gmina Głowno, gospodarka wodno-ściekowa, selektywna zbiórka odpadów komunalnych

WYRÓŻNIONY: Urząd Miasta i Gminy Karlino – zadania proekologiczne zrealizowane w gminie Karlino

Kategoria: Organizacja pozarządowa

LAUREAT: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsęty

Kategoria: Projekt/produkt

LAUREAT: Rafineria Trzebinia S.A. – BIOESTER

LAUREAT: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. – modernizacja oczyszczalni ścieków w Tomaszowie Mazowieckim przy Henrykowskiej 2/4 mająca na celu zwiększenie redukcji substancji biogennych, a w efekcie odprowadzanie ścieków zgodnie z warunkami pozwolenia wodno-prawnego

LAUREAT: Elektrownia „Stalowa Wola” S.A., Grupa Tauron – rozbudowa kotła OP – 150 do spalania biomasy wraz z instalacją magazynowania, przygotowania i transportu biomasy do kotła

WYRÓŻNIONY: ABB Sp. z o.o. – optymalizacja energochłonności procesów technologicznych i budynków produkcyjnych poprzez zmniejszenie zużycia energii cieplnej, elektrycznej i wody w istniejących i nowobudowanych swoich fabrykach ABB Sp. z o.o. w Polsce

WYRÓŻNIONY: Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – technologia hydromulczowania

WYRÓŻNIONY: PROTE – Technologie dla środowiska Sp. z o.o. – system biomonitoringu wody SYMBIO – system nowoczesnego ostrzegania przed nagłym skażeniem wody ujmowanej

WYRÓŻNIONY: ARISCO Sp. z o.o. – system ESS Ewidencja Substancji Szkodliwych

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym.

Organizator: Geoland Consulting International Sp. z o.o.
od 1991 r. partner Presspubliki, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”
00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 20
tel. 228 500 330 /331 /332 /335, fax 228 500 340
ppe@geoland.pl
www.geoland.pl