Infrastruktura-Środowisko-Energia

Dodatek lobbingowy do „RZECZPOSPOLITEJ”
z 15.10.2014 r.
Bezpieczeństwo energetyczne – niezależność surowcowa

Węgiel brunatny w krajowej energetyce XXI wieku

SPIS TREŚCI:

WIDOK STRONY: STRONA 01

Rozmowa z Markiem Woszczykiem
prezesem PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W Sejmie padła ważna deklaracja
wicepremiera Janusza Piechocińskiego

Szanse i zagrożenie
Jacek Kaczorowski, przewodniczący Rady Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, prezes Zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna

Jednak węgiel…
Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska

WIDOK STRONY: STRONA 02

Zagospodarowanie złoża Gubin. Czy warto i dlaczego?
Hanna Mrówczyńska, dyrektor projektu PGE „Gubin”
Węgiel brunatny na pograniczu polsko-niemieckim
prof. dr hab. inż. Marian Miłek, przewodniczący Regionalnej Rady Energetyki przy Marszałku Województwa Lubuskiego

WIDOK STRONY: STRONA 03

Nowa kopalnia węgla brunatnego z zasadami ekorozwoju
Wojciech Naworyta, kierownik Zespołu Projektującego Zagospodarowanie Złoża Węgla Brunatnego Gubin, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

WIDOK STRONY: STRONA 04

Mieszkańcy i działacze o inwestycji

WIDOK STRONY: STRONA 05

Złoża surowców są naturalnym bogactwem Lubuskiego
Rozmowa z Elżbietą Polak, marszałkiem woj. lubuskiego
Bartłomiej Bartczak, burmistrz miasta Gubin

Dyskusja o klimacie i energii
Z perspektywy mieszkańca polskiego regionu przez pryzmat rządowych dokumentów strategiczno-planistycznych dr Waldemar Sługocki

WIDOK STRONY: STRONA 06

LAUREACI KONKURSU PANTEON ADMINISTRACJI POLSKIEJ

LAUREACI KONKURSU PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII