O NAS – dowiedz się więcej

PPH Geo-Land Consutling jest firmą działającą od 1991 roku. W chwili obecnej działamy na dwóch płaszczyznach.

1. Konkursy

Biuro Geoland jest organizatorem dwóch konkursów.

Panteon Polskiej Ekologii


Panteon Administracji Polskiej

2. Dodatki branżowe do „Rzeczpospolitej”

Dodatki nasze ukazują się od 1991 roku w formie insertów do głównego wydania dziennika „Rzeczpospolita”, dzięki czemu zawarte w nich informacje trafiają prawie do miliona osób czytających gazetę każdego dnia. Celem dodatków jest skuteczny lobbing przedsiębiorców na rząd, organy administracji państwowej i samorządowej w zakresie kształtowania ustawodawstwa związanego z gospodarką, pośrednio wpływanie na stanowisko Polski w negocjacjach z UE, sporządzanie aktualnego kompendium wiedzy o danej branży oraz prowadzenie skutecznej i taniej promocji globalnej w ujęciu marketingu strategicznego. Siła tej promocji polega na połączeniu public relations i reklamy medialnej z marketingiem bezpośrednim. „Rzeczpospolita” jest powszechnie uznawana za najbardziej wiarygodne Źródło informacji z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, polityki. Czytelnicy cenią ją za aktualność, rzetelność, całościowe podjęcie danego problemu. Za jedną z najważniejszych zalet uważa się bezstronność i obiektywizm. „Rzeczpospolita” jest gazetą ogólnopolską ukazującą się średnio w nakładzie około 100.000 egzemplarzy dziennie. 60% całego nakładu rozchodzi się w prenumeracie, która dociera głównie do przedsiębiorstw, a w nich do osób zajmujących decyzyjne, bądź opiniotwórcze stanowiska (kadra zarządzająca, menedżerowie, prawnicy, specjaliści). Ponad jedna trzecia czytelników ma wpływ na decyzje finansowe podejmowane w swoim przedsiębiorstwie. Dodruki dodatków rozsyłamy bezpłatnie do wszystkich osób i przedsiębiorstw mających związek z daną branżą oraz bezpłatnie kolportujemy na znaczących branżowych imprezach wystawienniczych w Polsce. Na życzenie klienta, dodatek może być uzupełniony szczegółową informacją (insertem) o danym produkcie czy technologii (folder, ulotka itp.) sporządzoną przez współredagującego i wysłaną pod wskazany adres – usługi mailingowe (marketing bezpośredni). Współredagujący może zamówić dodruk wydanej wkładki, do celów prowadzenia własnej polityki informacyjno-promocyjnej. Prowadzona zgodnie z regułami sztuki promocja bezpośrednia jest wyjątkowo skuteczna, tania i trafia dokładnie tam, gdzie powinna, sprawiając, że jej odbiorca może poczuć się osobiście zainteresowany treścią złożonej mu oferty. Jest to podstawowy atut personalizacji promocji. Każde wydanie dodatku wraz z reklamami jest dostępne w internecie pod adresem www.geoland.pl. Wszystkie artykuły i reklamy są połączene linkami z firmowymi stronami internetowymi, tworząc w ten sposób pierwszą w Polsce branżową (wirtualną) „sieć” informacyjną w zakresie danej branży. Uzupełnienie artykułu promocyjnego szczegółami technicznymi znajdującymi się w zasobach internetu poszczególnych przedsiębiorstw powoduje, że oferta staje się kompletna i bardzo konkurencyjna. Umożliwia to szybką i tanią komunikację oraz pozyskiwanie i dystrybucję informacji handlowych, stwarzając tym samym szansę dotarcia z ofertą do kilkudziesięciu milionów osób. Podsumowując: koszt dotarcia reklamy do tysiąca czytelników (CPT) jest najniższy spośród gazet ogólnopolskich.

Zapraszamy do kontaktu.

Zespół GEOLAND