Jakość – Normalizacja i Środowisko

Dodatek lobbingowy do „RZECZPOSPOLITEJ”
z 12.11.2013 r.

SPIS TREŚCI:

WIDOK STRONY: STRONA 01

55 lat na rzecz jakości

rozmowa z dr. Wojciechem Henrykowskim, prezesem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji
Odpowiedzialność społeczna w Urzędzie Dozoru Technicznego

Mieczysław Borowski, prezes Urzędu Dozoru Technicznego
Radomski Region Gospodarki Odpadami

WIDOK STRONY: STRONA 02

Panteon Polskiej Ekologii

Panteon Administracji Polskiej

WIDOK STRONY: STRONA 03

Lubuski Regionalny Program Operacyjny – efekty realizacji