Laureaci konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2013

Jednostka samorządu terytorialnego powyżej 100 tys. mieszkańców

 

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – Działania Powiatu Bełchatowskiego na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej mieszkańców w latach 2010-2012 nagroda

 

Urząd Miasta Poznania – „Trzymaj ciepło” wyróżnienie

 

 

Jednostka samorządu terytorialnego do 50 tys. mieszkańców

 

Gmina Kobylnica – Wykorzystanie energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica wyróżnienie

 

Przedsiębiorstwo

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Radkom Sp. z o.o. – Kompleksowa gospodarka odpadami w instalacjach eksploatowanych przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. nagroda

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach  – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap wyróżnienie

 

Projekt/produkt

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie – Węzeł utylizacji osadów ściekowych w Koszalinie – nowatorski w skali kraju układ skojarzenia współpracy elektrodehydratorów i suszarni nagroda

 

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu – Zachowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy, jako element edukacji ekologicznej  wyróżnienie

 

Instytucja wspomagająca

 

Nadleśnictwo Syców – Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców nagroda

 

Nagroda indywidualna

 

Pani Katarzyna Graczyk Kierownik  Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Urząd Miasta Bolesławiec projekt Bolesławiec działa ekologicznie

 

Nagroda specjalna

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – Wysokotemperaturowa technologia przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów ekologicznych i elektrycznych (ZSEE) przy użyciu reaktora plazmowego, umożliwiająca odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich