List otwarty do komisarza UE ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa

Karmenu Vella

European Commission

B – 1049, Brussels Belgium,

Rue de la Loi 200

Dotyczy transpozycji Dyrektywy INSPIRE do polskiego prawa.

 

 

Szanowny Panie Komisarzu,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda dnia 8 grudnia 2016 r. podpisał ustawę zmieniającą kompetencje w zakresie Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej (KIIP). Nowe prawo zakłada, że Minister Cyfryzacji, Pani Anna Streżyńska przejmuje od 1 stycznia 2017 r. między innymi obowiązki implementacji Dyrektywy INSPIRE od Głównego Geodety Kraju (GGK), który dotychczas podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych (MSW).

Ustawa przewiduje ponadto, iż nowa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej będzie działać przy Ministerstwie Cyfryzacji (MC) od 15.01.2017 r. Pani Minister Cyfryzacji jest pierwszą osobą publiczną, która od początku transformacji gospodarczej (1989 r.) zapytała: Na co polska geodezja wydała dotychczas 2 miliardy złotych, w tym na implementację INSPIRE i jaki ma projekt na zagospodarowanie kolejnych 400 mln złotych.

Chcąc odpowiedzieć na powyższe pytania w formie artykułu prasowego, zwracam się do Pana Komisarza z następującymi pytaniami, zawartymi w załącznikach.

Implementacja do polskiego prawa Dyrektywy 2007/2 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE), została wprowadzona z bardzo poważnymi błędami w stosunku do oryginału dyrektywy.

 

Z wyrazami szacunku

Eugeniusz Makowski