Infrastruktura – Środowisko

Dodatek lobbingowy do „RZECZPOSPOLITEJ”
z 31.12.2013 r.

WIDOK STRONY: POKAŻ

INSPIRE INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe
Infrastruktura Informacji Przestrzennej w Europie

Eugeniusz Makowski, prezes GEOLAND Consulting International
SIP wartością dodaną do projektu ISOK
Wadliwy system planowania
Adam Kowalewski, architekt urbanista, dr nauk ekonomicznych
RAPORT O EKONOMICZNYCH STRATACH I SPOŁECZNYCH KOSZTACH
NIEKONTROLOWANEJ URBANIZACJI W POLSCE

Raport – załączniki