Strategiczne myślenie przestrzenne

23 września 2015 KGHM poinformował na konferencji prasowej, że w rejonie Pucka (E)

rozpoczyna badania złóż soli potasowo-magnezowych. W rejonie Krokowej (C) jest proponowana
lokalizacja elektrowni atomowej. Biorąc tylko pod uwagę wspólny element projektów,
jakim jest budowa infrastruktury transportowo-komunikacyjnej, powinna być wykonana
wspólna analiza ekonomiczno-strategiczna tych dwóch przedsięwzięć. To dałoby bardzo
wysoką wartość dodaną. Po częściowym lub całkowitym zakończeniu eksploatacji złóż soli
potasowo-magnezowych, można by było zbudować strategiczny dla kraju magazyn ropy naftowej
(z zasobami wielkości rocznego zapotrzebowania naszego przemysłu na ten surowiec).
***
W czerwcu 2013 roku zwróciłem się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (NFOŚiGW) z sugestią o przeanalizowanie przestrzenne inwestycji fi nansowanych
ze środków unijnych (UE). Nie otrzymałem odpowiedzi, a szkoda. Dowiedzielibyśmy się wtedy,
ile milionów straciła polska gospodarka przez niewłaściwe lokalizacje inwestycji. Ile ich było
zbędnych? Przypomnę, że NFOŚiGW jest odpowiedzialny za absorpcję 5,035 mld euro w latach
2007-2013. Efekty tej działalności mają poważny wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Tego typu
działalność powinna być obowiązkowo monitorowana przestrzennie