Deklaracja wicepremiera

W sejmie padła ważna deklaracja wicepremiera Janusza Piechocińskiego

– Budowa kompleksu energetycznego Gubin-Brody zostanie imiennie wpisana do strategii i dokumentów rządowych. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla państwa – zadeklarował wicepremier Janusz Piechociński na spotkaniu w Sejmie w dniu 10 września 2014 r. z Zarządem Województwa Lubuskiego i marszałek Elżbietą Polak oraz Lubuskim Zespołem Parlamentarnym.Piechociński

Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego,
Bożenna Bukiewicz, przewodnicząca lubuskiej Platformy Obywatelskiej,
Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki, Józef Zych, poseł na Sejm RP

Spotkanie odbyło się z inicjatywy posła Józefa Zycha i dotyczyło także sytuacji w spółkach energetycznych regionu lubuskiego.

Spośród parlamentarzystów w spotkaniu uczestniczyła liderka lubuskiej PO posłanka Bożenna Bukiewicz, senator Stanisław Iwan, posłowie Waldemar Sługocki, Krystyna Sibińska, Maciej Mroczek, Jerzy Materna, Witold Pahl, Bożena Sławiak, Bogusław Wontor. Zarząd Województwa Lubuskiego uczestniczył w spotkaniu w pełnym składzie, byli również wojewoda lubuski Jerzy Ostrouch, wiceprezes ds. rozwoju PGE Polska Grupa Energetyczna, Dariusz Marzec, dyrektor projektu PGE Gubin sp. z o.o. Hanna Mrówczyńska.

Wiceprezes ds. rozwoju spółki PGE SA Dariusz Marzec omówił plany dotyczące budowy kompleksu energetycznego w Gubinie i Brodach.

– Mamy nadzieję, że po roku 2016 wystąpimy o koncesję wydobywczą, pierwsze prace ziemne ruszą na początku lat dwudziestych i nastąpi rozpoczęcie eksploatacji węgla – stwierdził. – Pełen rozruch kompleksu nastąpi ok. 2025 r. To oznacza około 3000 miejsc pracy przy samym kompleksie, ale dwukrotnie lub trzykrotnie więcej miejsc pracy zostanie wygenerowane w otoczeniu, w produkcji i usługach.

Prowadzimy szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną wobec lokalnej ludności. Pokazujemy jak się zmienia standard i jakość życia w gminach, które korzystają na lokalizacji kompleksu wydobywczo-energetycznego. Wicepremier Piechociński zadeklarował, że kompleks energetyczny (kopalnia i elektrownia) Gubin-Brody zostanie wpisany imiennie do strategii i dokumentów rządowych, gdyż stanowi zadanie o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego państwa polskiego. Za tę deklarację zebrał oklaski od uczestników spotkania.