Laureaci konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2010

Laureaci i Wyróżnieni w w konkursie

Panteon Polskiej Ekologii
2010

PPE 2010 laureaci

Kategoria: Projekt

Laureat:

 • PROTE
 • Eco Instal

Wyróżnienie:

 • Główny Instytut Górnictwa
 • Nadleśnictwo Bytnica
 • Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ZETO S.A. w Poznaniu
 • Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja
 • Szczecińska Energetyka Cieplna

Kategoria: Gmina do 50 tys. mieszkańców

Laureat

 • Urząd Miasta i Gminy Karlino

Wyróżnienie

 • Urząd Miasta i Gminy Czerwieńsk

Kategoria: Gmina od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców

Laureat

 • Gmina Miejska Słupsk

Kategoria: Gmina powyżej 100 tys. mieszkańców

Laureat

 • Urząd Miejski w Gdańsku

Wyróżnienie

 • Gmina Miasto Rzeszów

Kategoria: Przedsiębiorstwo

Laureat

 • Górażdże Cement
 • Poldanor

Wyróżnienie

 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów RUDNO Sp. z o.o.
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
 • Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie

Kategoria: Instytucja wspomagająca realizację projektów na rzecz ochrony środowiska

Laureat

 • PKN Orlen

Wyróżnienie

 • Nadleśnictwo Strzałowo

Nagroda indywidualna

 • prof. Krzysztof Żmijewski

 

Organizator: Geoland Consulting International Sp. z o.o.
od 1991 r. partner Presspubliki, wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”
00-815 Warszawa, ul. Sienna 93 lok. 20
tel. 22 850 03 30, fax 22 850 03 40
ppe@geoland.pl
www.geoland.pl