Polityka surowcowa Polski

pod redakcją Jerzego Hausnera MSAP-RaportSurowcowy-201501-OKLADKA-P1-6-OK
Jan Bromowicz
Maciej Bukowski
Jerzy Hausner (red.)
Zbigniew Kasztelewicz
Michał Kudłacz
Joanna Kulczycka
Adam Piestrzyński
Janusz Steinhoff
Michał Wilczyński

Data publikacji 11 marca 2015

Polityka surowcowa Polski Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne

 • Polityka surowcowa – istota i cele
 • Gospodarka surowcowa w układzie globalnym
 • Polityka surowcowa Unii Europejskiej
 • Sektor wydobywczy w Polsce
 • Surowce krytyczne
 • Recykling
 • Zaplecze badawczo-rozwojowe
 • Prawne ramy prowadzenia polityki surowcowej w Polsce
 • Układ instytucjonalny prowadzenia polityki surowcowej w Polsce
 • Gospodarka surowcowa na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Instrumentarium polityki surowcowej
 • Syntetyczna ocena polityki surowcowej Polski