Miedziowym szlakiem do chilijskiego rynku

Aleksandra Piątkowska ambasador Polski w ChileAleksandra Piątkowska, ambasador Polski w Chile

Popyt wschodzących gospodarek świata sprawia, że branża górnicza nie traci na atrakcyjności. Wręcz przeciwnie, stwarza szerokie możliwości rozwoju firmom dostarczającym produkty oraz usługi na potrzeby sektora wydobywczego. Przekonywali o tym, między innymi, przedstawiciele KGHM Polska Miedź S.A., Sierra Gorda SCM, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Chile oraz Komitet Inwestycji Zagranicznych Chile podczas Polsko-Chilijskiego Górniczego Seminarium Inwestycyjnego, które odbyło się w dniach 15 i 16 kwietnia 2015 roku w Santiago de Chile. Patronat nad seminarium organizowanym przez KGHM Polska Miedź S.A. i Sierra Gorda SCM objęły Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Chile jest globalną potęgą pod względem wydobycia metali. Roczne przychody z górnictwa oscylują wokół 50 miliardów USD. Wzrost przemysłu wydobywczego w tym kraju jest trzykrotnie szybszy niż pozostałych gałęzi gospodarki. Liczący się na globalnym rynku producenci miedzi wykorzystują tę tendencję, podejmując w tym kraju kolejne inwestycje. Rynek chilijski pozostaje jednak otwarty na alternatywne formy aktywności biznesowej, mimo iż najwięcej przedsięwzięć przyciągają surowce.
– Chile to kraj wiarygodny i demokratyczny, którego korzystny klimat inwestycyjny przyciąga coraz więcej zagranicznych przedsiębiorstw. W obliczu stale rosnącej konkurencji, przybywającej między innymi z Anglii oraz Holandii, kluczowy staje się transfer know-how. Polskie firmy z innowacyjnym zapleczem technologicznym mają szansę zaistnieć na chilijskim rynku w długofalowej perspektywie. Przykład stanowi KGHM, który pomyślnie zrealizował inwestycję w kopalnię Sierra Gorda, budując tym samym dobrą markę polskiej gospodarki w Chile – powiedziała Aleksandra Piątkowska, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Chile.
Firmy polskie coraz skuteczniej konkurują z firmami zagranicznymi pod względem innowacyjności i jakości produktów. Istotną rolę w zagranicznej ekspansji odgrywa współdziałanie przedsiębiorstw. Wzajemna promocja i udostępnianie praktycznej wiedzy na temat internacjonalizacji jest ważnym czynnikiem rozwoju polskich firm.
– KGHM wspiera najlepszymi praktykami i kontaktami polskie przedsiębiorstwa, które myślą o globalnej ekspansji. Cieszę się, że rynek chilijski również zyskał ich zainteresowanie. Chcemy dzielić się zgromadzoną wiedzą tak, aby ułatwić krajowym przedsiębiorcom oraz instytucjom badawczym międzynarodowy rozwój. Kopalnia Sierra Gorda to doskonały przykład konsekwentnej ekspansji zagranicznej. Potwierdza, że pokłady możliwości leżą w zasięgu ręki, a współdziałanie i odwaga pozwalają je wydobyć – przekonywał Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.
Sierra Gorda to jeden z największych projektów górniczych w regionie Antofagasta. W kopalni zastosowano najnowsze rozwiązania, zapewniające pełną efektywność procesów.

Warto wiedzieć, że każdego roku obserwowany jest wzrost zapotrzebowania na surowce naturalne. W najbliższych 20 latach populacja na świecie wzrośnie o 350 mln ludzi, co przekracza liczbę ludności Stanów Zjednoczonych. Pojawi się 200 nowych miast, liczących ponad 1 mln mieszkańców – sześciokrotnie więcej niż w dzisiejszej Europie. Budowa przeciętnego domu rodzinnego pochłania 220 kg miedzi, a samochodu od 20
do 45 kg. Nie można mówić o postępie cywilizacyjnym bez miedzi. W celu zaspokojenia rosnącego popytu, inwestycje w górnictwo będą musiały wzrosnąć ponad dwukrotnie, a w ślad za tym zapotrzebowanie na produkty i usługi pokrewne sektorowi wydobywczemu.
– Sierra Gorda jest innowacyjnym i przełomowym projektem górniczym na skalę światową. W jego realizacji uczestniczyło ponad 53 tysiące osób. Praca zespołu pochłonęła 18,5 mln roboczogodzin. W budowę kopalni zaangażowało się ponad 600 kontrahentów, w tym 2 firmy z Polski: TELE – FONIKA Kable oraz Sempertrans. W połowie 2015 roku pierwsza faza budowy kopalni Sierra Gorda dobiegnie końca. Osiągnięte zostaną pełne moce produkcyjne zakładane w tej fazie projektu. Realizacja drugiego etapu stwarza polskim firmom szansę nawiązania współpracy z KGHM w zakresie dostarczania towarów i usług na potrzeby rozwoju zakładu górniczego. W ten sposób chcielibyśmy umożliwić polskim przedsiębiorcom wejście na rynek chilijski – podkreślił Maciej Ściążko, dyrektor generalny Sierra Gorda SCM.
Trwały wzrost gospodarczy Chile, stabilność polityczna i bezpieczeństwo legislacyjne tworzą doskonałe warunki inwestycyjne. Oferty polskich przedsiębiorców, zaprezentowane podczas seminarium, dedykowane były przede wszystkim odbiorcom produktów i usług w dziedzinie inżynierii, projektowania, budownictwa, wsparcia, optymalizacji oraz zarządzania procesami produkcji.
– Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie na Polsko-Chilijskie Górnicze Seminarium Inwestycyjne. Dystans geograficzny i różnice kulturowe utrudniają zdobywanie nowych kontraktów. Tymczasem dzisiejsze wydarzenie umożliwiło bezpośredni kontakt z potencjalnymi kontrahentami. Firma Comarch tworzy nowoczesne oprogramowanie, między innymi do zarządzania kluczowymi procesami przedsiębiorstwa. Widzę duże możliwości nawiązania współpracy z Sierra Gorda SCM w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań administracyjnych na potrzeby rozbudowy i zarządzania kopalnią, i to już w niedługim czasie – powiedział Jorge Uribe, dyrektor generalny firmy Comarch Latam, odpowiedzialny za ekspansję na terenie Ameryki Łacińskiej.
Dla Roberta Kozłowskiego, dyrektora ds. handlu w spółce PeBeKa, Polsko-Chilijskie Górnicze Seminarium Inwestycyjne to początek długofalowych działań, których efekty mogą być widoczne w dalszej perspektywie. – Nasza oferta jest szczególna. Głębienie szybów wraz z mrożeniem górotworów skierowane jest do konkretnego odbiorcy. Kiedy wydobycie rudy w kopalniach odkrywkowych przestanie być możliwie, firmy górnicze będą musiały rozpocząć eksplorację podziemną. Wówczas zaoferujemy nasze usługi. Do tego czasu, planujemy gruntowne rozpoznanie rynku chilijskiego.
W rozmowach uczestniczyły także firmy, dla których Polsko-Chilijskie Górnicze Seminarium Inwestycyjne nie stanowiło pierwszego kontaktu biznesowego.
– Zdecydowałem się na udział w seminarium, ponieważ poszukujemy nowych uczestników rynku chilijskiego. Polskie firmy przynoszą ciekawe rozwiązania technologiczne, nowe produkty i są konkurencyjne. Mamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z polską firmą Mine Master. Relacje z polskimi przedsiębiorcami oceniam jako bardzo dobre – potwierdza Fernando Marchant, dyrektor korporacyjny ds. zaopatrzenia w firmie Codelco.
Manuel Viera Flores, dyrektor generalny Metaproject – Widzę duży potencjał, który charakteryzuje polskie przedsiębiorstwa. Odwiedziliśmy już Polskę w poszukiwaniu dostawców. Odbyliśmy ponad 30 spotkań z potencjalnymi kontrahentami. Oczekiwałem dzisiejszego spotkania. Rynek chilijski potrzebuje nowych dostawców. Polskie firmy odznaczają się wysokim potencjałem i innowacyjnością. Liczymy na nawiązanie współpracy z KGHM Cuprum.
Profesor Witold Pytel, KGHM Cuprum – Początkowo bardzo sceptycznie podchodziłem do dzisiejszego wydarzenia. Widzę jednak, że spotkanie dwóch światów, zderzenie myśli technologicznej z przemysłem górniczym w Chile ma szansę zaowocować postępowymi rozwiązaniami. Z zainteresowaniem będę się przyglądał dalszym losom polsko-chilijskiej współpracy. Z pewnością warto kontynuować słusznie podjętą inicjatywę wspierania ekspansji polskich przedsiębiorstw w Chile.
Podczas prelekcji zaplanowanych pierwszego dnia seminarium przedsiębiorcy przedstawili swoje oferty handlowe oraz potrzeby biznesowe. Okazją do szczegółowych ustaleń między partnerami były rozmowy B2B. W trakcie sesji plenarnych omówiono obraną przez KGHM strategię biznesową oraz korzyści płynące z transgranicznej kooperacji. Przybliżone zostały również kluczowe aspekty jednego z największych miedziowych projektów na świecie – kopalni Sierra Gorda. Interesującym punktem w agendzie seminarium była prezentacja Komitetu Inwestycji Zagranicznych Chile – CIE Chile, dotycząca klimatu inwestycyjnego tego kraju.
Uczestnicy Seminarium na ciężarówce o nośności 300 ton używanej do odstawy urobku w kopalni Sierra GordaUczestnicy seminarium na ciężarówce o nośności 300 ton, używanej do odstawy urobku w kopalni Sierra Gorda

Uczestnicy Polsko-Chilijskiego Górniczego Seminarium Inwestycyjnego w Santiago de Chile mogli się przekonać o rozmachu światowej klasy projektu Sierra Gorda podczas wizyty studyjnej na terenie kopalni, która miała miejsce drugiego dnia seminarium, 17 kwietnia 2015 roku.
Odkrywkowe wyrobisko kopalni Sierra Gorda osiągnęło już 1500 m szerokości, 1300 m długości i 200 m głębokości. Budowa Zakładu Wzbogacania Rud pochłonęła 221 068 m3 betonu, 22 890 ton stali i 18 500 000 roboczogodzin.
Od początku funkcjonowania kopalni Sierra Gorda wydobyto 5,9 mln ton rudy siarczkowej, 49,3 mln ton rudy tlenkowej i 272,3 mln ton skały płonnej. Wykorzystano 2300 km przewodów elektrycznych i sterowniczych przy budowie Zakładu Wzbogacania Rud oraz położono 143 km rurociągu wody morskiej, niezbędnej do prowadzenia produkcji. Po osiągnięciu pełnych zdolności produkcyjnych zaplanowanych dla pierwszej fazy projektu, Sierra Gorda będzie przetwarzać 110 tys. ton rudy dziennie, produkując 120 tys. ton miedzi rocznie. Kopalnia będzie jednym z największych producentów molibdenu na świecie. Jej rozbudowa znacznie zwiększy obecne zdolności produkcyjne.
– Dokładnie w ten sposób wyobrażałem sobie inwestycję KGHM w Chile. Kopalnia Sierra Gorda to imponujące przedsięwzięcie na skalę światową. Wartość dodaną stanowi fakt, że została zrealizowana przez polską firmę. Jak dotąd krajowe przedsiębiorstwa niechętnie opuszczały granice państwa. Tym bardziej trudno mówić o prowadzeniu biznesu w Ameryce Południowej – powiedział Arkadiusz Dziębowski, dyrektor generalny Oxyline Sp. z o.o.
Obecnie Sierra Gorda zatrudnia bezpośrednio 1300 pracowników oraz 3000 osób w sposób pośredni. Dbałość o załogę jest kluczem do osiągnięcia doskonałości operacyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu bezszkodowości.
Fernando Duisberg, GSI – GONAR Systems International Comercial Ltda. – Pozostaję pod ogromnym wrażeniem porządku, jaki panuje na terenie całej kopalni. Dbałość o zdrowie pracowników, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, zsynchronizowany ruch maszyn i urządzeń, ochrona środowiska naturalnego są atrybutami organizacji na najwyższym poziomie. Już pierwsze chwile spędzone w kopalni potwierdzają, że KGHM prowadzi projekty na miarę klasy europejskiej, bez względu na szerokość geograficzną.
Odpowiedzialność za osiągnięcie zerowego poziomu szkód w oddziaływaniu na społeczności lokalne ponoszą zarówno pracownicy Sierra Gorda, jak i podwykonawcy.
– Imponujący – tak mogę określić rozmach, z jakim została wybudowana ta kopalnia. Odwiedziłem już wiele kopalni odkrywkowych, ale żadna z nich systemem bezpieczeństwa nie przypomina Sierra Gordy. Dzisiejsza wizyta unaoczniła mi nie tylko potencjał rozwojowy, który tkwi w tym projekcie, ale także jego wysokie standardy – dodał Daniel Pelaez Arranz, wiceprezes Heliseco Co. LTD.
Sierra Gorda będzie jednym z największych producentów molibdenu na świecie i największym producentem koncentratu Cu-Mo. Ciągłe doskonalenie oraz definiowanie szans i wyzwań służy zwiększeniu wartości procesów operacyjnych firmy.
– Moje oczekiwania względem chilijskiej kopalni potwierdziły się. Spodziewałem się, że będzie to inwestycja dobrze przemyślana i skosztorysowana. Zastosowane rozwiązania przemysłowe mają swoje uzasadnienie ekonomiczne. Pierwsze wrażenie podczas wizyty w Sierra Gorda jest wręcz piorunujące! Widzę płaszczyznę do współpracy z KGHM przy realizacji drugiego etapu rozbudowy chilijskiego zakładu – przyznał Michał Ochęduszko, kierownik sprzedaży w Ameryce, Famur S.A.
Poznanie wzajemnych oczekiwań i potrzeb biznesowych jest kluczem do rozpoczęcia otwartych rozmów handlowych, w których relacje między kontrahentami odgrywają istotną rolę.
– W międzynarodowym biznesie istotna jest długofalowa współpraca z zaufanym partnerem. Polskie firmy powinny odważnie świadczyć o jakości narodowej gospodarki na globalnym rynku. Zachęcam do zaangażowania się w rozbudowę projektu Sierra Gorda w Chile. Warto podążać nieznanymi drogami, ponieważ to właśnie one tworzą szansę na osiągnięcie sukcesu. W imieniu KGHM dziękuję za przyjęcie zaproszenia do udziału w Polsko-Chilijskim Górniczym Seminarium Inwestycyjnym – podsumował Herbert Wirth, prezes KGHM Polska Miedź S.A.
***
W Polsko-Chilijskim Górniczym Seminarium Inwestycyjnym wzięli udział przedstawiciele ponad trzydziestu firm z Chile, m. in. Afaccess, Agroquinto Ltda. ENAMI-Empresa Nacional de Mineria, SCM Minera Lumina Copper Chile i Grupo TQS. Polskę reprezentowali przedstawiciele również ponad trzydziestu firm, m.in. Grupa Azoty SA, PKO Bank Polski, Kopex SA, Mostostal Zabrze, Famur S.A., Mine Master i Ponar Engineering. Dzięki seminarium polskie firmy mogły poznać oczekiwania i potrzeby KGHM przy realizacji projektu Sierra Gorda. Stworzyło to im szansę, aby zostać dostawcami towarów i usług nie tylko na potrzeby realizacji II fazy budowy tej kopalni, ale także dla nowych chilijskich kontrahentów.
***
Organizatorami Polsko-Chilijskiego Górniczego Seminarium Inwestycyjnego były Sierra Gorda SCM oraz KGHM Polska Miedź S.A. Współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzenia podjął Komitet Inwestycji Zagranicznych Chile wraz z Think Tank Poland Go Global! Honorowego patronatu udzieliły Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych.