Infrastruktura-Środowisko-Geologia II

Dodatek lobbingowy do „RZECZPOSPOLITEJ”
z 20.04.2015 r.

W Polsce tak naprawdę nie ma polityki surowcowej. Dopiero teraz zaczyna się dyskusja na jej temat. Działania rządu w odniesieniu do gospodarki surowcowej charakteryzuje bałagan prawny i chaos decyzyjny. Problematyka ta jest prawie nieobecna w dokumentach strategicznych. Często konkretne decyzje dotyczące złóż o znaczeniu strategicznym dla kraju są podejmowane na poziomie gminy. FRAGMENT RAPORTU

IN ENGLISH: CLICK

SPIS TREŚCI:

WIDOK STRONY: STRONA 01

Politycy powinni zrozumieć prawdziwie długoterminowy i międzynarodowy charakter gospodarki surowcowej
Wypowiedź dr. Janusza Steinhoffa, współautora raportu „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne”
Raport pt. „Polityka surowcowa Polski: Rzecz o tym, czego nie ma, a jest bardzo potrzebne” – relacja z konferencji

WIDOK STRONY: STRONA 02

Górnictwo w Polsce – innowacje, społeczna odpowiedzialność, ochrona środowiska
Wypowiedź dr. hab. Joanny Kulczyckiej prof. AGH, Wydział Zarządzania Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – kierownik Pracowni Badań Strategicznych, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

WIDOK STRONY: STRONA 03

Wyzwania polityki surowcowej w kontekście ochrony złóż kopalin
Wypowiedź Sławomira Marka Brodzińskiego podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego geologa kraju
Bezpieczeństwo Polski w zakresie surowców nieenergetycznych
Wypowiedź wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

WIDOK STRONY: STRONA 04

Projekt – inteligentna kopalnia
Rozmowa z inż. Ryszardem Biernackim – dyrektorem naczelnym ds. inżynierii produkcji KGHM Polska Miedź S.A.