Infrastruktura-Środowisko-Geologia IV

Dodatek lobbingowy do „RZECZPOSPOLITEJ”
z 14.09.2015 r.

IN ENGLISH: CLICK

SPIS TREŚCI:

WIDOK STRONY: STRONA 01

Szanse i wyzwania
Rozmowa z dr. hab. inż. Herbertem Wirthem, honorowym patronem Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Rud Miedzi, prezesem Zarządu KGHM Polska Miedź S.A
Górnictwo wczoraj-dziś-jutro
Wypowiedź prof. dr. hab. inż. Wojciecha Ciężkowskiego, dziekana Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskie

WIDOK STRONY: STRONA 02

Program eksploracyjny KGHM
KGHM buduje trzydziesty pierwszy szyb

WIDOK STRONY: STRONA 03

Mapa zasobów kopalin a CSR
Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę

WIDOK STRONY: STRONA 04

Warta Bolesławicka gmina spod szczęsliwej gwiazdy

WIDOK STRONY: STRONA 05

„Poltegor – Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego
Górnictwo, energetyka, ochrona środowiska
Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego
Bronimy węgla!

WIDOK STRONY: STRONA 06

Surowcowa przyszłość świata
Wypowiedź prof. dr. hab. Krzysztofa Szamałka – Państwowy Instytut Geologiczny – PIB; Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego
Transformacja niemieckiej energetyki
Triumf nowoczesności
Wypowiedź dr. Christiana Heya – Sekretarza Generalnego Rady ds. Środowiska, Niemcy

WIDOK STRONY: STRONA 07

Polska najbogatszym geologicznie i surowcowo krajem UE
Zmiany są konieczne
Wypowiedź prof. zw. dr. hab. Mariusza-Orion Jędryska – kierownika Zakładu Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem na Uniwersytecie Wrocławskim
Wiertnica z układem wspomagania procesu wiercenia i zdalnym sterowaniem
Nowy kierunek rozwoju w projekcie „Inteligentna kopalnia KGHM”