Laureaci konkursu Panteon Polskiej Ekologii 2011

Laureaci konkursu

Panteon Polskiej Ekologii
2011

Przedsiębiorstwo

ING Bank Śląski S.A. – Eko-edukacja pracowników

Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. – Działania proekologiczne przedsiębiorstwa

Jednostka samorządu terytorialnego

– gmina/miasto do 50 tys. mieszkańców

Gmina Karlino – Zadania proekologiczne zrealizowane w gminie Karlino

Gmina Pszczółki – Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Różyny zlokalizowanej w Gminie Pszczółki

– gmina/miasto od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie – Podejmowanie akcji i działań na rzecz aktywnej ochrony środowiska

– gmina/miasto powyżej 100 tys. mieszkańców

Urząd Miasta Opola – Kompleksowa edukacja ekologiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Opola

Gmina Miasto Rzeszów – Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011-2032

Projekt/produkt

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. Wykorzystanie energii słonecznej na potrzeby budynku socjalno-administracyjnego w ZUOK Rudno


Mondi Świecie S.A.
– Beztlenowa Instalacja Oczyszczania Ścieków


Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
– Preparat BioEko do bioremediacji terenów skażonych odpadami ropopochodnymi


Nadleśnictwo Spychowo
– Aktywna ekologia cały rok

Kopalnia Soli „Wieliczka” SA – Modernizacja Zakładu Utylizacji Wód Zasolonych wraz z zapleczem energetycznym

Instytucja wspomagająca realizację projektów/przedsięwzięć/działań na rzecz ochrony środowiska

Nadleśnictwo Susz – Działania na rzecz środowiska przyrodniczego i podnoszenia świadomości ekologicznej

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie – Muzeum Wody – inicjatywa Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie na rzecz społecznej edukacji ekologicznej.