Konkurs – Panteon Polskiej Ekologii

 

konkurs pep góra

Duże zaangażowanie, w ochronę środowiska zarówno firm, jak i osób prywatnych spowodowało, że
w 2008 r. po trzyletniej przerwie powróciliśmy do idei nagradzania i promowania takich działań.   Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, a także jednostek samorządowych, których działalność proekologiczna (zarówno pod względem realizacji inwestycji, jak i edukacyjnym) przyczynia się do poprawy jakości środowiska naturalnego w poszczególnych regionach.

Nominowani i laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Programową Konkursu, a później zatwierdzeni przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą specjaliści związani z ochroną środowiska:
Przemysław Gonera członek Zarządu Związku Międzygminnego Gospodarki Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

Wojciech Henrykowski ekspert

Józef Kozioł wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Anna Żyła główny ekolog Banku Ochrony Środowiska

PANTEON POLSKIEJ EKOLOGII jest prestiżową nagrodą ekologiczną dla firm, projektów lub osób, które działają na rzecz środowiska, a nie tylko o tym mówią.

Projekty nagrodzone w 2013 r.

Jednostka samorządu terytorialnego powyżej 100 tys. mieszkańców

Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – Działania Powiatu Bełchatowskiego na rzecz ochrony środowiska i edukacji ekologicznej mieszkańców w latach 2010-2012 nagroda

Urząd Miasta Poznania – „Trzymaj ciepło” wyróżnienie

 

Jednostka samorządu terytorialnego do 50 tys. mieszkańców

Gmina Kobylnica – Wykorzystanie energii słonecznej na terenie Gminy Kobylnica wyróżnienie

 

Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Radkom Sp. z o.o. – Kompleksowa gospodarka odpadami w instalacjach eksploatowanych przez PPUH RADKOM Sp. z o.o. nagroda

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach  – Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach – II etap wyróżnienie

 

Projekt/produkt

 

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Koszalinie – Węzeł utylizacji osadów ściekowych w Koszalinie – nowatorski w skali kraju układ skojarzenia współpracy elektrodehydratorów i suszarni nagroda

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu – Zachowanie wartości krajobrazowych, przyrodniczych i historycznych użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno – Przemkowski Park Krajobrazowy, jako element edukacji ekologicznej  wyróżnienie

 

Instytucja wspomagająca

Nadleśnictwo Syców – Arboretum Leśne im. prof. Stefana Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców nagroda

 

Nagroda indywidualna

Pani Katarzyna Graczyk Kierownik  Miejskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Urząd Miasta Bolesławiec projekt Bolesławiec działa ekologicznie

Nagroda specjalna

 

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów – Wysokotemperaturowa technologia przetwarzania i utylizacji wybranych odpadów ekologicznych i elektrycznych (ZSEE) przy użyciu reaktora plazmowego, umożliwiająca odzysk metali szlachetnych i metali ziem rzadkich

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KOLEJNEJ EDYCJI KONKURSU!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 20 CZERWCA 2014 R.

Pobierz formularz rejestracyjny.PDF, .RTF

Pobierz wniosek konkursowy.PDF,.RTF

Pobierz regulamin konkursupobierz regulamin

LAUREACI POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU   statuetka2011