Panteon Administracji Polskiej

Jakość – Normalizacja – Certyfikacja
Dodatek lobbingowy do „RZECZPOSPOLITEJ”.
10 listopada 2011 r.

Laureaci konkursu

Panteon Administracji Polskiej

  • Agencja Rynku Rolnego (strona III) – Nowoczesny System Zarządzania – przepisem na „Przyjazny Urząd”
  • SP ZOZ Regionalny Szpital Specjalistyczny „Latawiec” w Świdnicy – Świadczenie usług medycznych najwyższej jakości
  • Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze (strona IV) – Nowoczesne formy organizacji, standardów i komunikacji w pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2009
  • Zespół Placówek Oświatowych – Zintegrowany System Zarządzania w ZPO
  • Urząd Miasta Rybnika – Rybnicki System Informacji Przestrzennej
  • III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi (strona I) – III Szpital Miejski im. dr Karola Jonschera w Łodzi placówką w której efektywny system zarządzania służy zasadzie „Salus aegroti suprema lex” – wyróżnienie

Wręczenie nagród odbyło się 23 listopada 2011 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Panteon Administracji Polskiej

Laureaci konkursu

Panteon Administracji Polskiej
2012

Urząd marszałkowski i wojewódzki pap

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku – System Elektronicznego Zarządzania Dokumentem (EZD) jako sposób dokumentowania przebiegu, załatwiania i rozstrzygania spraw wpływających do urzędu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu – Integracja wymagań Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 z elementami kontroli zarządczej. System zarządzania miejscem pracy – 5S. Metoda assessment center stosowana do badania kompetencji miękkich podczas rekrutacji. Informatyzacja działalności kontrolnej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku. Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Nowa jakość zarządzania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego

Urząd właściwy branżowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Program podniesienia efektywności działań i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Urząd miasta/gminy/starostwo

Urząd Miasta Rzeszowa – Punkt Obsługi Mieszkańców w nowoczesnym centrum kulturalno-handlowym Millenium Hall w Rzeszowie

Wręczenie nagród odbyło się 21 listopada 2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.