Do klienta przez jakość

Jakość VII
Dodatek reklamowy do RZECZPOSPOLITEJ.
nr 262 (5427) 09 listopada 1999 r.

Do klienta przez jakość
Certyfikat ISO 9002 dla warszawskiego oddziału PROKOM Software S.A.

 

W wyniku audytu przeprowadzonego przez holenderską firmę Kema Register Quality, warszawski oddział PROKOM Software S.A. uzyskał certyfikat ISO 9002 w zakresie działalności wdrożeniowej i serwisowej. Otrzymany certyfikat jest ważnym dokumentem, potwierdzającym wysoką pozycję i renomę firmy PROKOM Software S.A. jako dostawcy wyrobów i usług o gwarantowanym, wysokim poziomie jakości.

Odpowiednia organizacja pracy, podnoszenie atrakcyjności oferty rynkowej i poziomu usług świadczonych dla klientów firmy, to cele jakie stawia sobie

PROKOM Software S.A. W ramach ich realizacji firma przystąpiła do tworzenia i wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości zgodnie z wymaganiami norm serii PN-ISO 9000.

System Zapewnienia Jakości wdrożony w PROKOM Software S.A., dotyczy planowania, realizacji i nadzorowania planów działalności serwisowej sprzętu komputerowego, systemów operacyjnych oraz aplikacji i systemów zarządzania bazami danych, wszystkich prac wdrożeniowych systemów i programów, organizacji działalności magazynowej i transportowej. Systemem tym objęta została również działalność szkoleniowa. W obrębie wszystkich tych działań ustanowiono procedury obiegu dokumentów, przechowywania danych w komputerach oraz przeprowadzania wewnętrznych audytów jakości.

Bieżące monitorowanie stanu realizowanych usług i jakości dostarczanych produktów oraz przekazywanych uwag i opinii klientów jest wykorzystywane do usprawnienia prowadzonych działań. Obiektywny nadzór nad procedurami Systemu w ramach systematycznie przeprowadzanych audytów wewnętrznych i audytów nadzoru umożliwia jego ciągłe udoskonalanie.

Po kilku miesiącach wdrażania systemu i dzięki pozytywnym wynikom przeprowadzonego audytu certyfikującego PROKOM Software S.A. – Oddział w Warszawie uzyskał certyfikat numer 99511 na system zarządzania działalnością wdrożeniową i serwisową.

Proces doskonalenia jakości prowadzony w PROKOM Software S.A. jest procesem ciągłym. Etap pierwszy dotyczył opracowania i wdrożenia procedur w zakresie działalności wdrożeniowej i serwisowej w warszawskim oddziale PROKOM Software S.A. Obecnie pozytywnie zweryfikowane rozwiązanie pilotowe jest standaryzowane pod kątem wymagań całej firmy. Procedurze certyfikacji zostanie ono poddane pod koniec pierwszego półrocza 2000 r. Równocześnie do końca bieżącego roku w warszawskim oddziale PROKOM Software S.A. zaplanowano rozszerzenie Systemu Zapewnienia Jakości o działalność handlową. W całej firmie zostanie ono wdrożone łącznie z unormowaniami działalności serwisowej i wdrożeniowej. Kolejnym etapem działań w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości będzie objęcie Systemem Zapewnienia Jakości działalności projektowej w zakresie oprogramowania i infrastruktury teleinformatycznej, czyli rozszerzenie zakresu certyfikacji do wymagań norm PN-ISO 9001.

Działania podejmowane przez PROKOM Software S.A. w zakresie Systemu Zapewnienia Jakości mają na celu stworzenie organizacji, która będzie funkcjonowała w oparciu o globalny system jakości – Total Quality Management (TQM). „To nie kończący się proces – mówi Pełnomocnik Zarządu PROKOM Software S.A. ds. Systemu Zapewnienia Jakości Marek Cieciura. W zmieniającym się otoczeniu zawsze można znaleźć elementy wymagające usprawnienia. System TQM obejmuje nie tylko jakość wytwarzanych produktów, realizowanych usług, ale wszystkie procesy zarządzania obejmujące: zasoby ludzkie, informację, finanse, materiały, zasoby technologiczne oraz satysfakcję pracownika i współpracę z otoczeniem. Jesteśmy przekonani, że w przyszłości klient bardziej będzie zwracał uwagę na to, komu zleca usługę, a cena będzie tylko jednym z istotnych elementów negocjacji”.

PROKOM SOFTWARE S.A. Oddział Warszawa
02-377 Warszawa, ul. Połczyńska 31A
tel. 533 96 10, fax 533 96 11, e-mail: [email protected]
ma przyjemność poinformować Państwa, że otrzymał certyfikat
ISO 9002

certyfikat certyfikat

PROKOM SOFTWARE S.A. jest największym polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań informatycznych.

W ramach realizowanych projektów oferuje następujące usługi:

 

 • projektowanie systemów informatycznych,
 • integrację systemów informatycznych,
 • produkcję oprogramowania użytkowego,
 • wdrażanie i przekazywanie do eksploatacji oprogramowania użytkowego,
 • usługi szkoleniowe w zakresie oferowanych rozwiązań,
 • opiekę informatyczną nad wdrożonym oprogramowaniem,
 • projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych,
 • usługi zarządzania sieciami rozległymi,
 • dostawę oprogramowania narzędziowego,
 • dostawy sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego i oprogramowania.

PROKOM SOFTWARE S.A.
81-319 Gdynia, ul. Śląska 23/25
tel. +48 (58) 628 66 66, fax +48 (58) 621 66 77
hotline 800150030,
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.prokom.pl

Strona PROKOM SOFTWARE S.A.