HABAU Polska Sp. z o. o.

HABAU Polska Sp. z o. o.

certyfiakt

HABAU Polska Sp. z o.o. to specjalistyczne przedsiębiorstwo budowlane, którego udziałowcy tworzą jeden z największych prywatnych koncernów budowlanych w Austrii – firmę HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH. Holding HABAU grupuje firmy mające swoje siedziby na terenie Austrii, Niemiec, Węgier i Polski. Historia holdingu sięga 1913 roku, kiedy to został założony zakład murarsko-budowlany.

Specjalizuje się w projektowaniu i realizacji dużych projektów budowlanych, m.in. zakładów przemysłowych, dróg i autostrad, przekroczeń rzek, oczyszczalni ścieków, budynków biurowych i mieszkalnych, portów lotniczych, ropociągów i gazociągów, wysypisk odpadów komunalnych i przemysłowych. Zajmuje się również produkcją prefabrykatów, w tym stropów strunobetonowych i elementów elewacyjnych. Wymienione inwestycje zlokalizowane są na terenie Austrii, Niemiec, Białorusi, Węgier, Jugosławii, Bułgarii, a także Nigerii i Kamerunu. W ostatnim okresie firma Habau zrealizowała w Wiedniu kompleks biurowo-mieszkaniowy nazywany „Millenium Tower”, w skład którego wchodzi najwyższy tego typu budynek w Austrii (205 metrów wysokości).

Do najbardziej znaczących osiągnięć firmy można zaliczyć budowę autostrady – obwodnicy wokół Berlina. Wysoka jakość usług świadczonych przez HABAU oraz zarządzania firmą została potwierdzona uzyskaniem m.in. certyfikatu ISO 9000, ISO 9001 (HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH) i ISO 9001 (Habau Polska), nagrody państwowej Staatliche Auszeichnung i inne.foto

Wszelkie przedsięwzięcia realizowane przez HABAU prowadzone są w oparciu o opracowywane harmonogramy prac oraz systemy zapewnienia jakości, zgodne z ISO.

Firma HABAU Polska Sp. z o.o. dysponuje szerokim i nowoczesnym zapleczem technicznym oraz wysoko wykwalifikowanym zespołem specjalistów.

Kadra zarządzająca i techniczna przechodzi wszechstronne szkolenia na bazie know-how holdingu HABAU.

Zrealizowane przez firmę HABAU Polska Sp. z o.o. zadania w ramach projektu Jamał – Europa to:

 

  • przekroczenie rzeki Wisły 2 x DN 1400 w okolicach Włocławka – wykonawca obiektu w systemie „pod klucz”, najdłuższe przekroczenie w Europie wykonane metodą wykopu otwartego, ok. 1300 m.,
  • odcinek o długości 54 km na terenie woj. mazowieckiego – realizator odcinka w systemie „pod klucz”,
  • odcinek o długości 128 km na terenie woj. podlaskiego – podwykonawca robót ziemnych.