Panteon Polskiej Ekologii

Laureaci konkursu

Panteon Polskiej Ekologii
2012

ppe

Jednostka samorządu terytorialnego gmina do 50 tys. mieszkańców

Laureat

Gmina Miasto Kołobrzeg – Kampania edukacyjno-informacyjna Zielony Kołobrzeg w latach 2009-2012

Wyróżnienie

Gmina Kleszczewo – Uregulowanie gospodarki ściekowej we wschodniej części Gminy Kleszczewo

Jednostka samorządu terytorialnego powyżej 100 tys. mieszkańców

Laureat

Miasto Opole – Praktyczne rozwiązania Miasta Opola w zakresie kompleksowej ochrony

zwierząt

Wyróżnienie

Miasto Bydgoszcz – Miasto Bydgoszcz inicjatorem proekologicznych działań

Starostwo

Laureat

Powiat Wrocławski – Działania Powiatu Wrocławskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju i edukacji ekologicznej mieszkańców

Przedsiębiorstwo

Laureat

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Kompleksowa gospodarka odpadami na terenie miasta Koszalina oraz obsługiwanych gmin

Wyróżnienie

Nadleśnictwo Lidzbark – Realizacja Programu Edukacji Leśnej w latach 2004-2012

Instytut Badawczy Leśnictwa – Działalność edukacyjna w zakresie ekologii realizowana przez Instytut Badawczy Leśnictwa

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach – Modernizacja gospodarki ściekowej w Gliwicach

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Projekt/produkt

Laureat

Główny Instytut Górnictwa – REURIS (Revitalisation of Urban River Spaces, czyli Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych)

Wyróżnienie

Iławskie Wodociągi – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie oczyszczalni ścieków w Dziarnach koło Iławy

Arisco Sp. z o.o. – GOMiG – Gospodarka Odpadami na terenie Miasta i Gminy

Firma recyklingowa

Laureat

Rafineria Nafty Jedlicze SA – Rafinera Nafty Jedlicze SA – recykling olejów odpadowych – od odpadu do produktu

Instytucja wspomagająca

Laureat

Nadleśnictwo Czersk – Partnerstwo Nadleśnictwa Czersk oraz samorządu Gminy Czersk jako przykład wzorcowych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym ukierunkowaniem na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego – promocja, ochrona i zrównoważone udostępnianie rezerwatu „Kręgi Kamienne” w Odrach

Wyróżnienie

Nadleśnictwo Jedwabno – Działania na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i podnoszenie świadomości ekologicznej

Organizator: Geoland Consulting International Sp. z o.o.
od 1991 r. partner wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”
04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 lok. 862
tel. 22 850 03 30, fax 22 850 03 31
ppe@geoland.pl
www.geoland.pl